Investors & Media
News
24 May. 2023

קמהדע מדווחת על תוצאות כספיות חזקות לרבעון הראשון של שנת 2023 ומאשררת את תחזית ההכנסות והרווחיות

 סך ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2023 הסתכמו ב-30.7 מיליון דולר, צמיחה של 9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

 • ה-EBITDA לרבעון הראשון של 2023 הסתכם ב- 3.8 מיליון דולר, המייצג גידול  של 16% לעומת התקופה המקבילה אשתקד
 • התוצאות החזקות של הרבעון הראשון והצפי להמשך המומנטום המבוסס על מנועי הצמיחה הרבים של החברה, תומכים בצפי צמיחת ה- EBITDA ב- 2023 בשיעור של יותר מ- 30% יחסית ל- 2022
 • החברה דיווחה על הסכם רכישת מניות בהנפקה פרטית בהיקף של 60 מיליון דולר עם קרן ההשקעות פימי
 • החברה קיבלה אישור FDA לייצור ®CYTOGAM במפעל החברה בישראל; האישור צפוי להשפיע באופן חיובי על ניצולות ויעילות מפעל החברה
 • שיחת וועידה ו-Webcast תתקיים היום בשעה 15:30 שעון ישראל

 רחובות, ישראל והובוקן, ניו ג'רזי – 24 במאי, 2023 – קמהדע בע"מ (NASDAQ and TASE: KMDA), חברה ביופארמצבטית מסחרית בינלאומית בעלת פורטפוליו של מוצרים המשווקים לטיפול במחלות חמורות ונדירות, ומובילה בתחום מוצרי הפלסמה הייחודיים, הודיעה היום על תוצאות כספיות לשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ 2023.

"התחלנו את שנת 2023 בצורה מצויינת, הן מבחינה פיננסית והן מבחינה תפעולית", אמר עמיר לונדון, מנכ"ל קמהדע. "עם סך הכנסות של 30.7 מיליון דולר ברבעון הראשון, המייצגות צמיחה של 9% יחסית לשנה שעברה, ו-EBITDA של 3.8 מיליון דולר, המהווה גידול של 16% לעומת השנה שעברה, עמדנו ביעד הצמיחה הצפוי לתחילת השנה, הן בשורת ההכנסות והן בשורה התחתונה. חשוב לציין שאנו ממשיכים למנף ביעילות מנועי צמיחה רבים, כולל מכירות ®KEDRAB בארה"ב, הפורטפוליו הרווחי של ארבעת מוצרי הנוגדנים ( IgGs) מאושרים על ידי ה-FDA שרכשנו בסוף 2021, המכירות של שאר מוצרי המגזר התעשייתי בשווקים הבינלאומיים ועסקי ההפצה שלנו בישראל".
"בעוד שתוצאות הרבעון הראשון שלנו מרשימות, אנו גם מרוצים מהתחזית שלנו להמשך השנה", המשיך מר לונדון. "בהתאם אנו מאשררים את תחזית ההכנסות לשנת 2023 של 138-146 מיליון דולר ותחזית EBITDA של 22-26 מיליון דולר, שתייצג צמיחה ברווחיות של יותר מ-30% לעומת שנת 2022. מעבר לשנת 2023, בהתבסס על מנועי הצמיחה המרובים שלנו מהפעילות הנוכחית, אנו ממשיכים לצפות לקצב צמיחה שנתי דו-ספרתי בהכנסות וברווחיות בשנים הקרובות".
"האפשרויות שלנו השתפרו לאחרונה באופן משמעותי כתוצאה מהשלמה מוצלחת של מספר מהלכים מרכזיים. הסכם המימון בהיקף של 60 מיליון דולר שנחתם עם קרן פימי מעניק לנו גמישות פיננסית, ומאפשר לנו להאיץ את צמיחת הפעילות הקיימת תוך מימוש הזדמנויות פיתוח עסקי משמעותיות. יתר על כן, בנוגע לפעילות הנוכחית שלנו, אישור ה- FDA לייצור ®CYTOGAM במפעל שלנו בישראל והתחלת הייצור המסחרי, ישפיעו באופן חיובי על ניצולות ויעילות המפעל. בנוסף, אנו מעודדים מההתקדמות בניסוי הקליני הפיבוטלי שלנו InnovAATe שלב 3 באלפא-1 אנטיטריפסין באינהלציה (AAT) לטיפול בחולים הסובלים מחסר בחלבון האלפא-1 אנטיטריפסין (AATD). גייסנו למחקר 60 מטופלים עד כה, והוועדה העצמאית לניטור בטיחות הנתונים (DSMB) המליצה לאחרונה על המשך המחקר ללא שינוי בפעם החמישית מאז תחילתו", סיכם מר לונדון.

 לחץ כאן לקבלת הדוחות המלאים

דגשים פיננסיים לשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ, 2023

 • ההכנסות הכוללות הסתכמו ב-7 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2023, יחסית ל- 28.1 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2022, המהווה גידול של 9% יחסית לשנה קודמת.
 • הרווח הגולמי ושיעור הרווח הגולמי היו 11.8 מיליון דולר ו-39%, בהתאמה, ברבעון הראשון של שנת 2023, בהשוואה ל-3 מיליון דולר ו-40%, בהתאמה, אשר דווחו ברבעון הראשון של השנה הקודמת. עלות המכר במגזר התעשייתי ברבעון הראשון של שנת 2023 כללה 1.3 מיליון דולר הוצאות פחת בגין נכסים בלתי מוחשיים, אשר התהוו בעקבות הרכישה של תכשירי הנוגדנים. הרווח הגולמי והרווחיות הגולמית בנטרול הפחת בגין הנכסים הבלתי מוחשיים הללו היו עומדים על 13.2 מיליון דולר ו-43%, בהתאמה, בהשוואה ל-12.6 מיליון דולר ו-45%, בהתאמה, ברבעון הראשון של השנה הקודמת.
 • עלויות תפעוליות, הכוללות מחקר ופיתוח, עלויות מכירה ושיווק, הנהלה וכלליות והוצאות אחרות (כולל הוצאה הקשורה לפיצויי פיטורים מוגדלים המוסברת בסעיף מטה) הסתכמו ב-11.6 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2023, בהשוואה ל- 11.1 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2022. הוצאות שיווק ומכירה לרבעון כוללות 0.4 מיליון דולר הוצאות פחת בגין נכסים בלתי מוחשיים אשר התהוו בעקבות הרכישה של תכשירי הנוגדנים.
 • במהלך הרבעון הראשון של 2023, קמהדע בצעה מהלך מתוכנן של צמצום כוח האדם במפעל החברה על מנת להתאים את היקף כוח האדם לצרכי הייצור. כתוצאה מתהליך צמצומים זה החברה רשמה הוצאה של 6 מיליון דולר הקשורה לפיצויי פיטורים מוגדלים לעובדים שפוטרו במסגרת התהליך. תהליך הצמצומים צפוי להביא להפחתה בעלויות השכר השנתיות של החברה בישראל בשיעור של כ- 6%.
 • הוצאות מימון נטו, לרבעון הראשון של שנת 2023 כללו סך של 1.8 מיליון דולר המיוחסות לשערוך גובה ההתחייבות הנדחית והתחייבויות ארוכות טווח אחרות אשר נבעו מרכישת תכשירי הנוגדנים. למידע נוסף לגבי התחייבויות אלו אנא פנו לביאור 5 בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2022 הכלול בדו"ח השנתי של החברה לשנת 2022, במסמך ה-20-F מתאריך 15 במרץ 2023, אשר הוגש לרשות לניירות ערך האמריקאית.
 • ההפסד הנקי ברבעון הראשון של 2023 היה 1.8 מיליון דולר, או 0.04 דולר למניה, בדומה להפסד נקי של 1.8 מיליון דולר או 0.04 דולר למניה ברבעון הראשון של 2022. בנטרול הפחת על הנכסים הבלתי מוחשיים, הוצאות המימון המתייחסות לשערוך ההתחייבות המותנית והתחייבויות ארוכות טווח אחרות, שנבעו מרכישת מוצרי הנוגדנים, החברה הייתה רושמת רווח נקי של 1.7 מיליון דולר או 0.04 דולר למניה ברבעון הראשון של 2023, בהשוואה ל-1.9 מיליון דולר, או 0.04 דולר למניה ברבעון הראשון של 2022.
 • ה-EBITDA כמפורט בטבלאות מטה, עמד על 3.8 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2023, לעומת 3.3 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2022, המהווה גידול של 16% בהשוואה בין השנים.
 • בנטרול ההוצאה של 6 מיליון דולר הקשורה לפיצויי פיטורים מוגדלים לעובדים שפוטרו במסגרת תהליך הצמצומים, ה- EBITDA היה עומד על 4.4 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2023, המייצג גידול של 33% בהשוואה לרבעון המקביל ב- 2022.
 • תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת הסתכם ב- 2.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2023 בהשוואה לתזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת של 5.5 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2022.

דגשים למאזן
נכון ל-31 במרץ 2023, היו לחברה מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר בסך 27.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-34.3 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2022. נתון זה אינו כולל את הסכום הצפוי מגיוס ה- 60 מיליון דולר שפורסם לאחרונה, שצפוי להסגר במהלך המחצית השניה של שנת 2023.

אירועים עיקריים אחרונים בתאגיד

 • החברה דיווחה על הסכם רכישת מניות בהנפקה פרטית עם קרן ההשקעות פימי, קרן ההשקעות המובילה בישראל, לרכישת מניות בהנפקה פרטית בהיקף של 60 מיליון דולר.
 • החברה קיבלה אישור FDA לייצור CYTOGAM Cytomegalovirus Immune Globulin Intravenous [Human]) (CMV-IGIV) במפעל החברה בבית קמה, ישראל.
 • החברה קיבלה אישור שיווק בשוויץ מרשות הבריאות השוויצרית לגלסיה[Alpha-1 Proteinase Inhibitor (Human)] לטיפול כרוני תוספתי ומשמר במבוגרים בעלי נפחת קלינית חמורה כתוצאה מחסר גנטי חמור בחלבון ה- AAT (AATD).
 • החברה הודיעה על הישארותו של סמנכ"ל הכספים חיימי אורלב בתפקידו ועל מינויו של ניר לבנה לסמנכ"ל, יועץ משפטי ומזכיר החברה.

תחזית לשנת הכספים 2023
קמהדע ממשיכה לצפות כי ההכנסות לשנת הכספים 2023 צפויות לנוע בין 138 מיליון דולר ל-146 מיליון דולר. כמו כן, החברה ממשיכה לחזות כי ה-EBITDA צפוי לעמוד על בין 22 מיליון דולר ל-26 מיליון דולר. ה- EBITDA הצפוי מייצג צמיחה ברווחיות של יותר מ- 30% יחסית לשנה שהסתיימה ב- 31 לדצמבר, 2022.

שיחת ועידה
הנהלת קמהדע תקיים שיחת ועידה עם ציבור המשקיעים ביום רביעי, 24 במאי, 2023' בשעה 15:30 שעון ישראל על מנת להציג התוצאות ולענות על שאלות. בעלי מניות וכן צדדים המעוניינים להשתתף בשיחה מוזמנים לחייג 1-877-407-0792 (חיוג מתוך ארה"ב), 1-809-406-247 (חיוג מישראל), או 1-201-689-8263 (בינלאומי) תוך שימוש בקוד 13738719. השיחה תהיה זמינה בשידור חי בקישור:

https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1614685&tp_key=87fb1414ee.

נתונים כספיים שאינם מבוססים על תקני IFRS
אנו מציגים EBITDA ו- EBITDA מתואם, המוגדר כרווח הנקי, ועוד (1) הוצאות מס, (2) הכנסות (הוצאות) מימון, נטו, (3) פחת והפחתות, ו-(4) והוצאות לא כספיות בגין תגמול מבוסס מניות, היות ואנו משתמשים בנתונים כספיים אלו שאינם מבוססים על תקני IFRS על מנת להעריך את הביצועים התפעוליים שלנו, לטובת קבלת החלטות אופרטיביות ופיננסיות, ועל מנת לייצר השוואה עקבית בין תקופות. הנהלת החברה מאמינה שמיידעים אלו חשובים למשקיעים כיוון: (1) הם מאפשרים שקיפות רבה יותר במדדים שמשמשים את ההנהלה בקבלת החלטות תפעוליות ופיננסיות ומאפשרות למשקיעים מידע בעל ערך על רמת ביצועי החברה בתחומי הליבה שלה, ו- (2) הם מנטרלים את ההשפעות על סעיפים מסוימים אשר אין להם השפעה ישירה לפעילויות הליבה של החברה, ואשר יכולים להסוות מגמות במהות הפעילות התפעולית והעסקית שלנו. נתונים שאינם מבוססים על תקני IFRS יכולים להשפיע על ניתוחים אנליטיים ולכן הם צריכים להיבחן במגביל לבחינת המבוססים על תקני IFRS. אנחנו צופים להמשיך לדווח על נתונים שאינם מבוססים על תקני IFRS, תוך התאמה של הסעיפים המפורטים מטה ואנו צופים להמשיך לשאת בעלויות דומות בעתיד. בהתאם לכך, אלא אם נאמר אחרת, אי הכללת סעיפים אלא בנתונים הכספיים שאינם מבוססים על תקני IFRS אינה צריכה להתפרש כאילו עלויות אלו הינן חד פעמיות או לא שכיחות. EBITDA ו- EBITDA מתואם אינם מושגים מוכרים במסגרת ה-IFRS ואינם מתיימרים להיות תחליפים למושגים מקובלים ב IFRS לצורך מתן אינדיקציה לביצועים התפעוליים ו/אוכל מושג אחר ב IFRS. בנוסף, היות ולא כל החברות משתמשות באותן מושגים ותחשיבים, הצגת EBITDA ו- EBITDA מתואם אינו בהכרח יתאים להשוואה למושגים דומים בחברות אחרות. EBITDA ו- EBITDA מתואם מוגדרים כרווח (הפסד) נקי בתוספת מיסים על ההכנסה, בתוספת או בניכוי הוצאות או הכנסות מימון, נטו, בתוספת או בניכוי הוצאות או הכנסות הקשורות לניירות ערך המוצגים בשווי שוק, נטו, בתוספת או בניכוי הוצאות או הכנסות בהקשר עם הפרשי שערי חליפין, ומכשירים פיננסיים אחרים, נטו, בתוספת פחתים והפחתות, בתוספת עלויות לא כספיות הקשורות בהענקת אופציות, ועלויות נוספות אחרות.

אודות קמהדע
קמהדע בע"מ ("החברה") חברה ביופארמצבטית מסחרית בינלאומית בעלת פורטפוליו של מוצרים מסחריים המיועדים לטיפול במחלות חמורות ונדירות, ומובילה עולמית בתחום מוצרי הפלסמה הייחודיים, המתמקדת במחלות המאופיינות בהיצע מוגבל של טיפולים. החברה גם מקדמת צנרת מוצרים אינובטיביים בפיתוח המתרכזים בתחומים בהם יש חוסר במענה טיפולי הולם. אסטרטגיית החברה מתמקדת בהנעת צמיחה מהפעילות המסחרית הנוכחית שלה, כמו גם מומחיות הייצור והפיתוח של החברה בתעשיית מוצרי הפלסמה והביופארמצבטיקה. סל המוצרים המסחריים של החברה כולל שישה מוצרים ביופארמצבטיים מבוססי פלסמה מאושרי FDA, הכוללים את – ®CYTOGAM, ®KEDRAB, ®WINRHO SDF, ®VARIZG® ,HEPAGAM B, ו- ®GLASSIA, וכן את KAMRAB®, KAMRHO (D)®, וכן שני תכשירי נוגדנים כנגד ארס נחשים. החברה מפיצה את סל המוצרים המסחריים שלה באופן ישיר, ובאמצעות שותפים אסטרטגיים או מפיצים חיצוניים ביותר מ-30 מדינות, בהן ארה"ב, קנדה, ישראל, רוסיה, ארגנטינה, ברזיל, הודו, אוסטרליה ומדינות נוספות באמריקה הלטינית, אירופה, המזרח התיכון ואסיה. החברה ממנפת את המומחיות והנוכחות שלה בשוק התרופות הישראלי להפצה של למעלה מ- 25 מוצרים פרמצבטיים בישראל, המיוצרים על ידי יצרנים בינלאומיים. בשנים האחרונות הוסיפה החברה 11 מוצרים ביוסימילריים לפורטפוליו מוצרי ההפצה בישראל, אשר, בכפוף לאישור EMA ומשרד הבריאות הישראלי, צפויים להיות מושקים בישראל עד לשנת 2028. החברה הינה בעלים של מרכז איסוף פלסמה בבומונט, טקסס, ארה"ב, בעל רישיון מה-FDA, אשר כיום מתמחה באיסוף פלסמה מעושרת בנוגדנים לייצור תכשיר ה-KAMRHO (D). בנוסף לפעילות המסחרית של החברה, החברה משקיעה במחקר ופיתוח של מוצרים חדשים. המוצר בפיתוח המוביל של החברה הינו AAT באינהלציה לטיפול במחלת החסר בחלבון ה-AAT, אשר נמצא במחקר קליני פיבוטלי InnovAATe שלב 3, אקראי, כפול-סמיות, מבוקר פלסבו. קרן פימי, קרן ההשקעות המובילה בישראל, היא בעלת המניות הגדולה בחברה ומחזיקה בכ- 21% מהון המניות המונפק של החברה, והיא צפויה להחזיק בכ-38% מהון המניות המונפק של החברה עם השלמת ההנפקה הפרטית.

 מידע צופה פני עתיד
הודעה זו כוללת מידע צופה פני עתיד כמשמעותו הן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 והן בסעיף A27 של ה-US Securities Act of 1933, כפי שתוקן, וסעיף E21 של ה-US Securities Exchange Act of 1934, כפי שתוקן וה-Safe Harbor Provisions of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. מידע צופה פני עתיד הינו מידע שאינו מבוסס על עובדות היסטוריות, כולל הצהרות המתייחסות ל: 1) תחזית הכנסות צפויה לשנת 2023 בין 138 מיליון דולר ל-146 מיליון דולר; 2) EBITDA לשנת 2023 צפוי לעמוד על בין 22 מיליון דולר ל-26 מיליון דולר, המייצג צמיחה ברווחיות של יותר מ-30% יחסית לשנה שהסתיימה ב-31 לדצמבר, 2022; 3) הייצור המסחרי של ®CYTOGAM במפעל שלנו בישראל ישפיע באופן חיובי על ניצולות וייעילות המפעל; 4) צפי לקצב צמיחה שנתי דו-ספרתי בהכנסות וברווחיות בשנים הקרובות; 5) מינוף בייעילות מנועי צמיחה רבים, כולל מכירות ®KEDRAB בארה"ב, הפורטפוליו של ארבעת מוצרי הנוגדנים מאושרים על ידי ה-FDA שנרכש בסוף 2021, המכירות של שאר מוצרי המגזר התעשייתי בשווקים הבינלאומיים ועסקי ההפצה שלנו בישראל; 6) קבלת התמורה מגיוס ה-60  מיליון דולר שפורסם לאחרונה; 7) סגירת הגיוס בהיקף 60 מיליון דולר שפורסם לאחרונה במהלך המחצית השנייה של שנת 2023; 8) הצפייה כי המימון יעניק לחברה גמישות פיננסית ויאפשר לחברה להאיץ את צמיחת הפעילות הקיימת תוך מימוש הזדמנויות פיתוח עסקי משמעותיות; 9) תהליך צמצום כוח האדם צפוי להביא להפחתה בסך עלויות השכר השנתיות של החברה בישראל בשיעור של כ-6%; ו- 10) אופטימיות מהתקדמות הניסוי הקליני AATD שלב 3. מידע צופה פני עתיד מבוסס על הידע הנוכחי של קמהדע ועל האמונות והציפיות הנוכחיות שלה לגבי אירועים עתידיים אפשריים, אשר כפופים לסיכונים, אי וודאויות והנחות. תוצאות בפועל ועיתוי אירועים יכולים להשתנות באופן מהותי מהמובא במסגרת מידע צופה פני עתיד זה, כתוצאה מגורמים שונים הכוללים, אך לא מוגבלים, להצלחה בקבלת אישור בעלי המניות והאישורים הרגולטוריים הנדרשים לשם השלמת ההנפקה הפרטית, עיתוי פרסום התוצאות הכספיות של החברה לרבעון השני לשנת 2023, התנאים הכלליים בשוק ההון ובאופן ספציפי מחיר המניה של קמהדע, זמינות חומרי גלם לצורך תוכניות הייצור, המשכיות בניצולת המפעל ויעילותו, המשכיות צירי אספקה גלובאליים, המשך ביקוש למוצרי האימונוגלובולינים של החברה, תהליכי האישור הרגולטוריים של ה- FDA ורשויות הבריאות הבינלאומיות, מצבם הפיננסי של לקוחות החברה, ספקיה ונותני השירותים של החברה, יכולתה של קמהדע לשלב את פורטפוליו המוצרים שנרכשו לפורטפוליו המוצרים הקיימים שלה, היכולת של קמהדע להגדיל את היקפי ההכנסות מפורטפוליו המוצרים שנרכשו, היכולת למנף ולהרחיב את רשת ההפצה הבינלאומית הקיימת, היכולת לנהל הוצאות תפעוליות, תחרות נוספת בשווקים בהם פועלת קמהדע, עיכובים רגולטוריים, תנאי שוק משתנים, והשפעת התנאים הכלכליים, התעשייתיים או הפוליטיים בארה"ב, ישראל או מקום אחר, וכן סיכונים נוספים כפי שמפורטים בפרסומים שהחברה מגישה לרשות לניירות ערך הישראלית והאמריקאית, לרבות בדו"ח השנתי האחרון של החברה במסגרת טופס ה- 20-F, וכל פרסום נוסף במסגרת טפסי ה-6-K , אותם ניתן למצוא באתר האינטרנט של ה-SEC אשר כתובתו: www.sec.gov. מידע צופה פני עתיד המובא במסמך זה מתייחס רק לתאריך הודעה זו, וקמהדע אינה מתחייבת לבצע עדכון פומבי של מידע זה כדי לשקף אירועים או נסיבות שאירעו במועד מאוחר יותר, למעט כפי שנדרש בחוק.

אנשי קשר:
עמיר לונדון
מנכ"ל
קמהדע בע"מ
ir@kamda.com

עודד בן חורין
קשרי משקיעים
054-5712224
oded@km-ir.co.il