ESOT – הקונגרס ה -19 של החברה האירופית להשתלת איברים 2019

האגודה האירופית להשתלת איברים (ESOT) היא ארגון הגג שתחתיו מאורגנות כל פעילויות ההשתלה האירופאיות.

ESOT משתפת פעולה עם ארגונים רבים אחרים על מנת לבנות ולייעל את פעולות ההשתלה באירופה. מספר מחלקות וועדות בתחום ESOT מייצגות ידע ומומחיות בתחומי האיברים וההתמחות בהתאמה.

ESOT מכשירה ותומכת בחבריה באמצעות תוכנית חינוכית נרחבת ומעודדת מצוינות באמצעות תוכנית הפרסים והמענקים שלה.