Investors & Media
News
1 Feb. 2021

קמהדע רוכשת מרכז לאיסוף פלסמה, מאושר FDA של חברת Blood and Plasma Research Inc בטקסס, ארה"ב

הרכישה מייצגת את כניסתה של קמהדע לשוק איסוף הפלסמה האמריקאי, ומקדמת את אסטרטגית החברה להפיכתה לחברת מוצרי פלסמה ייחודיים ורטיקאלית

Blood and Plasma Research Inc מתמקדת באיסוף פלסמה עשירה-בנוגדנים, וקמהדע מתכננת להגדיל באופן משמעותי את היקפי איסוף הפלסמה של המרכז.

רחובות, ישראל (1 בפברואר, 2021) – קמהדע בע"מ (NASDAQ and TASE: KMDA), חברת ביופרמצבטיקה המתמחה במוצרים מבוססי פלסמה, מדווחת היום כי היא חתמה על הסכם לרכישת מרכז לאיסוף פלסמה ונכסים נוספים של Blood and Plasma Research Inc (B&PR), חברה פרטית מהעיירה בימונט בטקסס ארה"ב. מרכז האיסוף של B&PR מתמחה בעיקר באיסוף פלסמה עשירה בנוגדנים עבור מוצר ה-Anti-D . קמהדע מייצרת ומשווקת מוצר Anti-D בשווקים בינלאומיים. מרכז האיסוף של B&PR הינו בין הבודדים בארה"ב המאושרים על ידי ה FDA לאספקת חומר הגלם הנדרש לייצור מוצר זה.

"הרכישה של מרכז זה מייצגת את כניסתנו לשוק איסוף הפלסמה האמריקאי ומקדמת  את מטרתנו האסטרטגית להפוך לחברת מוצרי פלסמה ייחודיים ורטיקאלית," אמר עמיר לונדון, מנכ"ל קמהדע. "אנו מתכננים להרחיב באופן משמעותי את יכולות איסוף הפלסמה העשירה בנוגדנים  על-ידי השקעה  במרכז האיסוף אשר בבימונט טקסס, ועל ידי מינוף רשיון ה-FDA הקיים למרכז זה על מנת לפתוח מרכזי איסוף נוספים בארה"ב. כפי שהוכחנו בגידול במכירות מוצר הנוגדנים נגד כלבת שלנו בארה"ב ובשווקים נוספים, במיקוד שלנו בהגדלת מכירות מוצר ה- Anti-D בשווקים הבינלאומיים, ובקצב הפיתוח המהיר והאספקות של תכשיר הנוגדנים הניסיוני שלנו כאפשרות טיפולית במחלת הקורונה, אנו מחוייבים להגדיל את מגוון מוצרי הנוגדנים המועשרים (IgG) שלנו. אנו מאמינים שרכישה זו מהווה התקדמות אסטרטגית משמעותית בתוכנית שלנו, ואנו צופים כי היא תאפשר לנו להיות תחרותיים יותר בשווקים השונים. אנו מצפים להרחיב פעילות צומחת זו."

הרכישה בעלות כוללת של 1.63 מיליון דולר, אמורה להיסגר במהלך הרבעון הנוכחי, בכפוף להשלמת דרישות הסגירה המפורטות בהסכם הרכישה, ותתבצע באמצעות Kamada Plasma LLC, חברה בת חדשה, בבעלות מלאה של קמהדע, אשר תנהל  את פעילות איסוף הפלסמה בארה"ב.

אודות קמהדע
קמהדע בע"מ ("החברה") היא חברה ביופרמצבטיקה בשלב מסחרי המתמחה במוצרים מבוססי פלסמה המתמקדת בהתוויות יתום, עם פורטפוליו מוצרים מסחריים קיימים ומוצרי פיתוח בשלבים מתקדמים. החברה משתמשת בטכנולוגיה הייחודית שלה ובפלטפורמת הידע שלה לטיהור והפרדת חלבונים מפלסמה אנושית על מנת לייצר אלפא-1 אנטיטריפסין (AAT) בצורה נוזלית המטוהרת באיכות גבוהה, ולהפיק חלבונים אחרים (אימונוגלובולינים) מפלסמה. מוצר הדגל של החברה הוא ®GLASSIA, אשר היה מוצר ה-AAT הנוזלי הראשון, המופק מפלסמה ומוכן לשימוש תוך ורידי, שאושר על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA). החברה משווקת את GLASSIA בארה"ב באמצעות שותפות אסטרטגית עם חברת Takeda Pharmaceutical Company Limited  ובמדינות נוספות באמצעות מפיצים מקומיים. על פי תנאי ההסכם עם Takeda, החברה תייצר את מוצר ה GLASSIA עבור Takeda עד וכולל שנת 2021. Takeda מתכוונת להתחיל ייצור עצמי של GLASSIA בשנת 2021 ואז תחל לשלם לחברה תמלוגים בגין מכירותיה. המוצר המוביל השני של החברה הוא ®KamRab, המבוסס נוגדנים ממקור אנושי כנגד כלבת עבור טיפול מניעתי לאחר חשד לזיהום כלבת. KamRab מאושר על ידי ה- FDA ומשווק בארה"ב תחת המותג ®KEDRAB ובאמצעות שותפות אסטרטגית עם Kedrion S.p.A. בנוסף ל-GLASSIA ו-KEDRAB, יש לחברה קו של ארבעה מוצרים מבוססי פלסמה נוספים, הניתנים בעירוי או בהזרקה, שמשווקים באמצעות מפיצים בלמעלה מ-15 מדינות, ביניהן: ישראל, רוסיה, ברזיל, הודו ומדינות אחרות באמריקה הלטינית ואסיה. לחברה ישנם מוצרים בפיתוח הנמצאים בניסויים קליניים, הכוללים פורמולציית AAT באינהלציה לטיפול במחלת החסר בחלבון ה-AAT. בנוסף, מוצר ה-AAT בעירוי של החברה נמצא בשלבי פיתוח לטיפול באינדיקציות נוספות כגון ב- GvHD ובמניעת דחייה של שתל ריאה, ומהלך שנת 2020 החלה בפיתוח מוצר נוגדנים מועשר מבוססי פלסמה לטיפול פוטנציאלי במחלת הקורונה (COVID-19). החברה ממנפת את המומחיות שלה והנוכחות שלה בשוק תרופות החלבון המופקות מפלסמה על ידי הפצת למעלה מ- 20 מוצרים פרמצבטיים נוספים בישראל, המיוצרים על ידי צדדים שלישיים. קרן פימי, קרן ההשקעות המובילה בישראל, היא בעלת המניות העיקרית בחברה ומחזיקה כ- 21% מהון המניות המונפק של החברה.

מידע אזהרתי לגבי הצהרות צופות פני עתיד
הודעה זו כוללת מידע צופה פני עתיד כמשמעותו הן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, סעיף 21E של ה- U.S. Securities Exchange Act of 1934, כפי שתוקן וה- safe harbor provisions of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995 . מידע צופה פני עתיד הינו מידע שאינו מבוסס על עובדות היסטוריות, כולל הצהרות המתייחסות ל 1) ציפיות של קמהדע כי הדרישות לסגירת ההסכם יושלמו במהלך הרבעון הנוכחי; 2) ציפיות של קמהדע לגבי היתרונות ברכישת פעילות זו, כולל תרומתה ליישום המטרה האסטרטגית להפוך לחברת מוצרי פלסמה ייחודיים ורטיקאלית; 3) התוכנית של קמהדע להרחיב משמעותית את היקפי איסוף הפלסמה באמצעות השקעות בפיתוח מרכז האיסוף; 4) יכולותיה של קמהדע לנצל את אישור ה-FDA של המרכז על מנת להקים מרכזי איסוף נוספים בארה"ב; 5) המחויבות של קמהדע להרחיב את פרוטפוליו מוצרי הפלסמה הייחודיים שבבעלותה; ו- 6) צפייה של קמהדע כי הרכישה תאפשר לה להיות תחרותית יותר בשווקים השונים. מידע צופה פני עתיד מבוסס על הידע הנוכחי של קמהדע ועל האמונות והציפיות הנוכחיות שלה לגבי אירועים עתידיים אפשריים וכפופים לסיכונים, אי וודאויות והנחות. תוצאות בפועל ועיתוי אירועים יכולים להשתנות באופן מהותי מהמובא במסגרת מידע צופה פני עתיד זה, כתוצאה מגורמים שונים הכוללים, אך לא מוגבלים, אירועים משמעותיים אשר עשויים להשפיע על B&PR ממועד החתימה על ההסכם עד מועד הסגירה, אירועים בלתי צפויים העשויים למנוע מקמהדע לסגור את הרכישה, אי יכולת של קמהדע לממש את היתרונות ברכישת פעילות זו, כולל אי יכולת לממש את אישור ה-FDA לטובת פתיחת מרכזי איסוף נוספים בארה"ב, והשפעת התנאים הכלכליים, התעשייתיים או הפוליטיים הכלליים בארה"ב, ישראל או מקום אחר.  מידע צופה פני עתיד המובא במסמך זה מתייחס רק לתאריך הודעה זו וקמהדע אינה מתחייבת לבצע עדכון פומבי של מידע זה כדי לשקף אירועים או נסיבות שאירעו במועד מאוחר, למעט כפי שנדרש בחוק.

אנשי קשר:
חיימי אורלב
סמנכ"ל כספים
קמהדע בע"מ

ערן גבאי
סמנכ"ל ומנהל תקשורת עסקית
גלברט-כהנא קשרי משקיעים
054-2467378