Investors & Media
News
2 Feb. 2016

קמהדע מדווחת על תוצאות רבעון רביעי ושנת 2015

שיחת הועידה תתקיים היום ב- 15:30

נס ציונה, ישראל (2 בפברואר 2016) – קמהדע בע"מ (NASDAQ and TASE: KMD) , חברת תרופות המפתחת, מייצרת, משווקת ומוכרת תרופות ייחודיות להצלת חיים, באמצעות טכנולוגיה ייחודית לטיהור והפרדת חלבונים, המתמקדת בתרופות יתום, מודיעה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2015 כולה.

דגשים פיננסיים לרבעון הרביעי ולשנת 2015 כוללים:

 • הכנסות של 70.1 מיליון דולר בשנת 2015 הכוללות הכנסות בסך 43.1 מיליון דולר במגזר המוצרים התעשייתיים והכנסות בסך 27.0 מיליון דולר במגזר מוצרי ההפצה;
 • הכנסות בסך 25.9 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2015 בהשוואה להכנסות בסך 24.9 מיליון דולר ברבעון הרביעי אשתקד;
 • הכנסות בסך 17.7 מיליון דולר ממגזר המוצרים התעשייתיים ברבעון הרביעי של 2015 בהשוואה להכנסות בסך 19.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי אשתקד;
 • הכנסות בסך 8.1 מיליון דולר ממגזר מוצרי ההפצה ברבעון הרביעי של 2015 בהשוואה להכנסות בסך 5.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי אשתקד;
 • רווח גולמי בסך 8.3 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2015 בהשוואה ל- 7.5 מיליון דולר ברבעון הרביעי אשתקד; וכן
 • רווח נקי בסך 1.0 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2015 בהשוואה ל- 1.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי אשתקד.

דגשים נוספים לרבעון הרביעי של 2015 ולשבועות האחרונים כוללים:

 • דיווח על תוצאות ביניים חיוביות נוספות ממחקר קליני שלב I/II בחלבון ה- Alpha-1 Antitrypsin (AAT) לטיפול במחלת השתל נגד מאחסן (GvHD);
 • דיווח תמצית התוצאות (top-line) מהניסוי הפיבוטלי שלב 2/3 בחיסון של החברה לכלבת שהראו שהחברה השיגה את היעד העיקרי במחקר;
 • השלמת גיוס החולים לניסוי שלב 2 בארה"ב עם מוצר האלפא-1 אנטיטריפסין (AAT) באינהלציה לטיפול בחסר הגנטי בחלבון אלפא 1 (AATD);
 • הודעה על תכנית החברה לפתוח את הסמיות בניסוי הקליני שלב 2 של מוצר החברה, אלפא-1 אנטיטריפסין (AAT) ממקור הומני, לטיפול בילדים וצעירים החולים במחלת הסוכרת מסוג 1 (T1D) שאובחנו לאחרונה, בנקודת הזמן שתוכננה לדו"ח הביניים. שינוי זה יאיץ את לוח הזמנים למסחור עתידי של המוצר בהינתן והתוצאות תהינה חיוביות; וכן
 • הודעה על הארכה שלישית להסכם אספקת הגלסיה (Glassia®) של החברה עם בקסלטה שנחתם במקור בשנת 2010, המאריכה את אספקת המוצרים עד לשנת 2018 ומגדילה את ההכנסות המינימליות ממוצר הגלסיה בכ- 50 מיליון דולר לסך של 240 מיליון דולר עבור התקופה 2010 עד 2018.

אבני דרך צפויות במהלך החודשים הקרובים כוללות:

 • הגשת בקשה לאישור שיווק (M) לסוכנות התרופות האירופית ( EM ) עבור AAT הניתן באינהלציה לטיפול בחולים במחלת החסר הגנטי של אלפא-1 אנטיטריפסין (AATD);
 • הגשת BL (Biologics License Application) לרשות התרופות האמריקאית (FD) עבור המוצר לכלבת.
 • התחלה של מחקר קליני שלב 2 ב- AAT הניתן בעירוי למניעת דחיית השתלת ריאות, בשיתוף עם חברת בקסלטה;
 • הצגת תמצית התוצאות (top-line) עבור ניסוי שלב 2 בארה"ב עם מוצר האלפא-1 אנטיטריפסין (AAT) באינהלציה לטיפול בחסר הגנטי בחלבון אלפא 1 (AATD). בנוסף, תכנון פגישה עם רשות התרופות האמריקאית (FD) לשם הצגת התוצאות מהניסוי האירופאי למוצר באינהלציה ובדיקה לגבי המתווה הרגולטורי המתאים לרישום המוצר בארה"ב.

התייחסות ההנהלה

"ביצענו התקדמות משמעותית בשנת 2015 ואנו שבעי רצון במיוחד ממספר אבני הדרך העסקיות והקליניות אותן הישגנו ברבעון הרביעי, ציין עמיר לונדון, מנכ"ל קמהדע. החתימה על הארכת ההסכם שלנו עם בקסלטה, שמוסיף כ-50 מיליון דולר, לכל הפחות, להכנסות מובטחות ומרחיב את אספקת המוצר שלנו עד לסוף שנת 2018 נותנת תוקף לחדירת השוק ההולכת וגדלה של הגלסיה בארה"ב ומראה על החשיבות של תחום ה AATD עבור בקסלטה. חשוב לציין כי הארכה שלישית זו של ההסכם, המאריכה את תקופת האספקה שלנו עד לסוף שנת 2018, מחזקת את הביטחון שלנו ביכולתנו להשיג את יעדי הצמיחה שלנו במגזר המוצרים התעשייתיים ולעמוד ביעד ההכנסות שלנו, 100 מיליון דולר, לשנת 2017 וזאת על בסיס ההתחייבות מבקסלטה כמו גם על המספר הולך וגדל של חולים המטופלים בגלסיה, אשר לא ניכר עדיין בהכנסות שנת 2015 אם כי הוא ממשיך לצמוח באחוזים דו ספרתיים בכל שנה. כמו כן, אנחנו מעודדים מהשיפור בשיעור הרווח הגולמי במגזר המוצרים התעשייתיים אשר עלה ל- 40% ברבעון הרביעי של שנת 2015.

"תכניות הפיתוח הקליני שלנו מפוזרות באופן נרחב על פני מספר מחלות וכוללות תכניות בשלבים שונים של פיתוח. אנו נלהבים מכך שאנחנו במרחק חודשים בלבד משתי הגשות רגולטוריות משמעותיות, כולל הגשת בקשה לאישור שיווק (M) עבור ה- AAT שלנו הניתן באינהלציה לטיפול בחולים במחלת החסר הגנטי של אלפא-1 אנטיטריפסין (AATD) והגשת BL בארה"ב עבור החיסון שלנו הניתן כטיפול מונע לחשיפה לכלבת. כל אחת מההתוויות הללו מהווה הזדמנות משמעותית ואנו מצפים לעבודה עם השותפים העסקיים על מנת לממש את הפוטנציאל של מוצרים אלו".

"אנו מעודדים מתוצאות הביניים החיוביות שפרסמנו לאחרונה עבור הניסוי הקליני שלב 1/2 ב-AAT שלנו הניתן בעירוי הנערך בארה"ב לטיפול במחלת השתל נגד המאחסן. אנו מצפים לתוצאות הסופיות של הניסוי הזה ומתכננים פיתוחים נוספים עבור התוויה זו. בנוסף, אנו נתחיל בניסוי בדיקת היתכנות שלב 1/2 ש-AAT שלנו למניעת דחיית השתלת ריאה. שתי התכניות הללו, שלהן יחד שווי שוק של מעל למיליארד דולר, מתבצעות בשיתוף פעולה עם חברת בקסלטה.

"ההתקדמות שעשינו בשנת 2015 מציבה אותנו במקום טוב להמשך ההוצאה לפועל של אסטרטגיית הצמיחה שלנו, כאשר אנו מקדמים את תכניות הפיתוח הקליניות שלנו על פני מספר התוויות יתום ללא מענה רפואי. אנו מצפים להשגת מספר אבני דרך חשובות ויוצרות ערך בחדשים הבאים" סיכם מר לונדון.

תוצאות רבעון רביעי

סך הכנסות לרבעון רביעי של 2015 הסתכמו ב- 25.9 מיליון דולר, לעומת 24.9 מיליון דולר ברבעון רביעי של 2014. ההכנסות מהמגזר התעשייתי הסתכמו ב- 17.7 מיליון דולר בהשוואה ל- 19.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי אשתקד, בעיקר בגלל דפוס ההזמנות מחברת בקסלטה במהלך השנה. ההכנסות ממגזר ההפצה הסתכמו ב- 8.1 מיליון דולר בהשוואה ל- 5.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי אשתקד.

הרווח הגולמי לרבעון הרביעי של 2015 הסתכם ב- 8.3 מיליון דולר לעומת 7.5 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2014. שיעור הרווח הגולמי גדל ל- 32% מ- 30% ברבעון הרביעי של 2014 . שיעור הרווח הגולמי ממגזר המוצרים התעשייתיים היה 40% ברבעון הרביעי שמהווה שיא בשנתיים האחרונות, וכן בהשוואה לשיעור רווח גולמי ממגזר המוצרים התעשייתיים של 36% ברבעון הרביעי של 2014.

הוצאות המחקר והפיתוח ברבעון הרביעי של 2015 היו 4.4 מיליון דולר, לעומת 3.4 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2014 בשל העובדה שהחברה ממשיכה לתמוך במגוון ניסויים קליניים ולייעד קיבולות במתקן הייצור לפעילויות מחקר ופיתוח על מנת להתכונן להגשות הרגולטוריות בשנת 2016.

הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ברבעון הרביעי של 2015 גדלו לסך של כ-3.0 מיליון דולר לעומת 2.4 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2014.

ברבעון הרביעי של 2015, החברה דיווחה על רווח תפעולי בסך של 0.8 מיליון דולר לעומת רווח תפעולי של 1.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2014. החברה דיווחה על רווח נקי של 1.0 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2015 או 0.03 דולר למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי של 1.2 מיליון דולר או 0.03 דולר למניה בדילול מלא לאותה תקופה אשתקד

ה- EBITD המתואם לרבעון הרביעי של 2015 הסתכם לרווח של – 2.0 מיליון דולר לעומת רווח של 2.8 מיליון דולר עבור הרבעון המקביל ב- 2014.

תוצאות שנתיות

סך ההכנסות ב-2015 הסתכמו ב- 70.1 מיליון דולר בהשוואה ל- 71.1 מיליון דולר ב- 2014. ההכנסות במגזר התעשייתי ב- 2014 הסתכמו ב- 43.2 מיליון דולר, בהשוואה ל- 44.4 מיליון דולר ב-2014. הכנסות מגזר ההפצה ב- 2015 הסתכמו ב- 27.0 מיליון דולר לעומת 26.7 מיליון דולר ב- 2014. תוצאות אלו עמדו בטווח הנמוך של תחזית החברה לשנת 2015 אשר היו בין 70 מיליון דולר ל-73 מיליון דולר.

הרווח הגולמי לשנת 2015 הסתכם ב- 16.0 מיליון דולר לעומת 15.0 מיליון דולר ב- 2014, ושיעור הרווח הגולמי עלה ל-23% מ-21% בשנה הקודמת.

ההפסד התפעולי לשנת 2015 הסתכם ב 11.4 מיליון דולר בהשוואה להפסד תפעולי של 11.5 מיליון דולר בשנת 2014. ההפסד הנקי לשנת 2015 עמד על 11.3 מיליון דולר או 0.31 דולר למניה בהשוואה להפסד נקי של 13.2 מיליון דולר או 0.37 דולר למניה בשנה הקודמת. ההפסד המתואם לשנת 2015 הסתכם ל- 9.4 מיליון דולר בהשוואה להפסד המתואם בסך 9.5 מיליון דולר לשנת 2014.

ה- EBITD המתואם לשנת 2015 הסתכם להפסד של 6.3 מיליון דולר לעומת הפסד של 4.9 מיליון דולר בשנת 2014.

עיקרי המאזן

נכון ליום 31 בדצמבר, 2015, לחברה יתרות מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר בסך של כ-28.3 מיליון דולר, לעומת כ-51.9 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2014. במהלך 2015, השתמשה החברה בסכום של 13.9 מיליון דולר במזומן לפעילות שוטפת, 2.8 מיליון דולר להשקעות ברכוש קבוע ו- 7.8 מיליון דולר לפירעון של אגרות חוב.

פרטי שיחת הועידה

הנהלת קמהדע תקיים שיחת ועידה על מנת לדון בתוצאות ולענות לשאלות המשקיעים, היום בשעה 15:30 שעון ישראל. להאזנה אנא חייגו (שיחת חינם מישראל) 1-809-457-877 והקלידו את הקוד 38830870.

האזנה חוזרת לשיחת הועידה תהיה זמינה שעתיים לאחר סיום השיחה ועד ל-17 בפברואר 2015 בחיוג למספר: 855-859-2056 (חיוג חינם בתוך ארה"ב) או במספר: 404-537-3406 (לחיוג מחוץ לארה"ב) והקלדת הקוד: 38830870. בנוסף, תהיה הקלטת השיחה זמינה במשך 90 ימים באתרים הבאים: www.streetevents.com, www.kamada.com.

אודות קמהדע

קמהדע בע"מ עושה שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, מוגנת פטנט, לטיהור והפרדת חלבונים, ומתמקדת בתרופות יתום. לחברה תיק מוצרים מסחריים ומוצרי הדור הבא כבר נמצאים בצנרת בשלבים מתקדמים. החברה משתמשת בטכנולוגיה היחודית שלה ובפלטפורמת הידע שלה לטיהור והפרדת חלבונים מפלסמה אנושית על מנת לייצר Alpha-1 antitrypsin (AAT) בצורה נוזלית המטוהרת באיכות גבוהה, ולהפיק חלבונים מפלסמות אחרות. AAT הוא חלבון הנגזר מפלסמה אנושית עם תפקידים טיפוליים ידועים שהתגלו לאחרונה כמגנים על המערכת החיסונית כאנטי דלקתיים וכמגנים על הרקמות. למוצר יש גם מאפיינים אנטי מיקרוביאליים. מוצר הדגל של החברה הוא ®Glassia, מוצר ה- AAT הראשון והיחיד הנוזלי, מוכן לשימוש תוך ורידי המופק מפלסמה, שאושר על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FD). קמהדע משווקת את Glassia בארה"ב באמצעות שותפות אסטרטגית עם חברת בקסלטה הבינלאומית. בנוסף ל-Glassia, יש לקמהדע קו מוצרים של תשעה מוצרים פרמצבטיים נוספים הניתנים בהזרקה שמשווקים באמצעות מפיצים בלמעלה מ-15 מדינות, ביניהן: ישראל, רוסיה, ברזיל, הודו ומדינות אחרות באמריקה הלטינית ואסיה. יש לקמהדע חמישה מוצרים המופקים מחלבון פלסמה בניסויים קליניים בשלבים מתקדמים, הכוללים ניסוי באינהלציה של AAT לטיפול במחסור ב-AAT שסיים את השלב המרכזי בניסויים הקליניים שלב 2-3 באירופה ונמצא בשלב 2 של ניסויים בארה"ב וכן טיפול ב AAT בעירוי בסוכרת סוג – 1, לטיפול ב GVHD ולמניעת דחיה של השתלות ריאה. בנוסף קמהדע ממנפת את המומחיות שלה והנוכחות שלה בשוק תרופות החלבון המופקות מפלסמה על ידי הפצת 10 מוצרים משלימים בישראל המיוצרים על ידי צדדים שלישיים.

מידע צופה פני עתיד

הודעה זו כוללת מידע צופה פני עתיד כמשמעותו הן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 והן בסעיף A27 של ה-US Securities Act of 1933, כפי שתוקן, וסעיף E21 של ה-US Securities Exchange Act of 1934, כפי שתוקן וה-Safe Harbor Provisions of the .U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

מידע צופה פני עתיד הינו מידע שאינו מבוסס על עובדות היסטוריות, כגון הצהרות המתייחסות להנחות ותוצאות הקשורות לתוצאות כספיות צפויות, תוצאות מסחריות, ניסויים קליניים, מועדיהם ותוצאותיהם, קבלת אישורי ה- EM וה- FD האמריקאי והישגים בתחום הקניין רוחני. מידע צופה פני עתיד מבוסס על המידע העדכני והאמונות והציפיות הנוכחיות של קמהדע המתייחסות לאירועים אפשריים בעתיד וכפוף לסיכון, הנחות ואי ודאויות. תוצאות בפועל ועיתוי אירועים יכולים להשתנות באופן מהותי מהמובא במסגרת מידע צופה פני עתיד זה, כתוצאה מגורמים שונים הכוללים, אך לא מוגבלים, לתוצאות בלתי צפויות בניסויים קליניים, עיכובים או הפסקה בהליכי האישור של ה- FD האמריקאי או ה-EM, תחרות נוספת בשוק ה-AAT או עיכובים רגולטורים נוספים. המידע צופה פני עתיד המובא במסמך זה מתייחס רק לתאריך הודעה זו וקמהדע אינה מתחייבת לבצע עדכון פומבי של מידע זה כדי לשקף אירועים או נסיבות שאירעו במועד מאוחר, למעט כפי שנדרש בחוק.

אינפורמציה נוספת זמינה באתר קמהדע: www.kamada.com

אנשי קשר:

ערן גבאי
סמנכ"ל ומנהל תקשורת עסקית
גלברט-כהנא קשרי משקיעים
054-2467378

גיל עפרון
סמנכ"ל כספים
קמהדע בע"מ