Investors & Media
News
15 Mar. 2023

קמהדע מדווחת על תוצאות כספיות חזקות לשנת 2022 ולרבעון הרביעי של השנה ומספקת תחזית לשנת 2023 הכוללת צפי לצמיחה משמעותית ברווחיות

 • סך ההכנסות לשנת הכספים 2022 הסתכמו ב-3 מיליון דולר ,מייצג צמיחה של 25% בהשוואה לשנת 2021; ההכנסות ברבעון הרביעי של 2022 עמדו על 45.4 מיליון דולר, מייצג גידול של 44% יחסית לשנה הקודמת.
 • ה EBITDA לשנת 2022 עמד על 17.8 מיליון דולר, מייצג שיעור רווח של 14% וגידול של פי 3 יחסית לשנת 2021.
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2022 עמד על 28.6 מיליון דולר, שהינו התזרים השנתי הגבוה ביותר בהיסטוריה של קמהדע. התזרים החיובי תמך בהגדלת יתרת המזומנים של החברה ל 34.3 מיליון דולר נכון ל 31 לדצמבר 2022, סכום שהינו כמעט כפול מיתרת המזומנים של החברה בסוף שנת 2021.
 • ההכנסות לשנת הכספים 2023 צפויות לנוע בין 138 מיליון דולר ל-146 מיליון דולר וה-EBITDA צפוי לעמוד על 22 עד 26 מיליון דולר, נקודת האמצע של ה- EBITDA הצפוי מייצגת צמיחה של כ- 35% יחסית לשנת 2022.
 • התוצאות החזקות בשנת 2022 והתחזית החיובית לשנת 2023 הינן תוצאה של מנועי הצמיחה הרבים של החברה, כולל מכירות CYTOGAM® ו- KEDRAB®, תמלוגים על מכירות GLASSIA®, מכירות המוצרים הנוספים של החברה בשווקים הבינלאומיים ומגזר ההפצה הצומח בישראל.
 • המשך התקדמות במחקר הקליני הפיבוטלי שלב 3 למוצר אלפא-1 אנטיטריפסין (AAT) באינהלציה, כולל האצת גיוס החולים לניסוי, פגישה מוצלחת של ועדת הבטיחות הבלתי תלויה של המחקר (DSMB), וכוונה להיפגש עם מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) וסוכנות התרופות האירופית (EMA) במחצית הראשונה של 2023
 • שיחת וועידה ו-Webcast כולל מצגת תתקיים היום בשעה 14:30 שעון ישראל

רחובות, ישראל והובוקן, ניו ג'רזי – 15 במרץ, 2023 – קמהדע בע"מ (NASDAQ and TASE: KMDA), חברה ביופארמצבטית מסחרית בינלאומית בעלת פורטפוליו של מוצרים המשווקים לטיפול במחלות חמורות ונדירות, ומובילה עולמית בתחום מוצרי הפלסמה הייחודיים, הודיעה היום על תוצאות כספיות ל-12 ולשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2022.

"ההצלחה של השינוי האסטרטגי המהיר שיישמנו להפיכתנו לחברת מוצרי פלסמה ייחודיים אינטגרטיבית באה לידי ביטוי בתוצאות הכספיות המרשימות שלנו בשנת 2022", אמר עמיר לונדון, מנכ"ל קמהדע. "עמדנו בתחזית ההכנסות והרווחיות שנתנו לשנת 2022 עם הכנסות כוללות של 129.3 מיליון דולר, המייצגות צמיחה של 25% יחסית ל 2021  ו- EBITDA של 17.8 מיליון דולר, המהווה גידול של פי 3 יחסית ל- 2021. בנוסף, ייצרנו תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של 28.6 מיליון דולר במהלך 2022, שתמך בהגדלת יתרת המזומנים של החברה ל-34.3 מיליון דולר נכון ל 31 לדצמבר 2022. תוצאות מרשימות אלה הושגו הודות ליכולתנו למנף מנועי צמיחה מרובים, כולל הפורטפוליו של ארבעת תכשירי הנוגדנים מאושרי ה-FDA שרכשנו בסוף 2021 אשר צמחו 24% בהכנסות יחסית לשנה הקודמת, מכירות KEDRAB  בארה"ב, תמלוגי GLASSIA שהתקבלו מטקדה, מכירות המוצרים הנוספים שלנו בשווקים הבינלאומיים, ומגזר ההפצה הצומח בישראל", המשיך מר לונדון.
"אנו צופים שהמומנטום החיובי של 2022 ימשיך גם ב- 2023 עם המשך גידול משמעותי ברווחיות. לפיכך, אנחנו מציגים תחזית הכנסות לשנת 2023 הצפויה לנוע בין 138 מיליון דולר ל-146 מיליון דולר ו-EBITDA הצפוי לעמוד על 22 עד 26 מיליון דולר. נקודת האמצע של ה EBITDA הצפוי מייצגת צמיחה ברווחיות של כ-35% יחסית לשנת 2022. בנוסף, מגוון מנועי הצמיחה המשמעותיים שלנו מניעים את הצמיחה הדו-ספרתית השנתית שלנו בשנים קדימה עם פוטנציאל אפסייד משמעותי וסיכון מוגבל", סיכם מר לונדון.

לחץ כאן לקבלת הדוחות המלאים

דגשים פיננסיים עבור השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר, 2022

 • ההכנסות הכוללות הסתכמו ב-129.3 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2022, בהשוואה ל-103.6 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2021. הצמיחה קשורה בעיקר למכירות ארבעת תכשירי ה-IgG שנרכשו ע"י החברה.
 • הרווח הגולמי ושיעורי הרווח הגולמי עמדו על 46.7 מיליון דולר ו-36% בהתאמה בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר, 2022, בהשוואה ל-30.3 מיליון דולר ו-29% בהתאמה בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר, 2021. הרווח הגולמי ושיעורי הרווח הגולמי ב-2022 ללא הוצאות פחת בגין נכסים בלתי מוחשיים בסך של 5.3 מיליון דולר היו עומדים על 52.0 מיליון דולר ו- 40% בהתאמה, המייצגים גידול משמעותי יחסית לשנה קודמת.
 • עלויות תפעוליות, הכוללות מחקר ופיתוח, עלויות מכירה ושיווק, הנהלה וכלליות והוצאות אחרות, הסתכמו ב-42.2 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב 31 לדצמבר 2022, בהשוואה ל-31.0 מיליון דולר בשנה הקודמת. גידול זה נובע מעליה בהוצאות המכירה והשיווק הנובעות מהרחבת הפעילות המסחרית עקב רכישת המוצרים החדשים, והגדלת הוצאות המחקר והפיתוח הנובעות מהתקדמות המחקר הקליני הפיבוטלי שלב 3 של AAT באינהלציה InnovAATe, כולל פתיחת אתרים נוספים למחקר וייצור החומר הקליני לניסוי. הוצאות שיווק ומכירה בשנה שהסתיימה ב 31 לדצמבר 2022 כוללות 1.7 מיליון דולר הוצאות פחת בגין נכסים בלתי מוחשיים אשר התהוו בעקבות הרכישה של תכשירי הנוגדנים.
 • הוצאות מימון נטו, לשנה שהסתיימה ב-31 לדצמבר 2022 כללו סך של 6.3 מיליון דולר המיוחסות לשערוך גובה ההתחייבות הנידחת והתחייבויות ארוכות טווח אחרות אשר נבעו מרכישת תכשירי הנוגדנים. למידע נוסף לגבי התחייבויות אלו אנא פנו לביאור 5 בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2022 הכלולים בדוח השנתי של החברה לשנת 2022, במסמך ה-20F מתאריך 15 במרץ 2023, אשר הוגש לרשות לני"ע האמריקאית.
 • ההפסד הנקי בשנה שהסתיימה ב 31 לדצמבר 2022 היה 2.3 מיליון דולר, או (0.05) דולר למניה. בנטרול הפחת על הנכסים הבלתי מוחשיים שנבעו מהרכישה האחרונה והוצאות המימון המתייחסות לשערוך ההתחייבות המותנית והתחייבויות ארוכות טווח אחרות, הייתה החברה מדווחת על רווח נקי של 11.0 מיליון דולר או 0.25 דולר למניה, בשנה שהסתיימה ב-31 לדצמבר 2022, בהשוואה להפסד נקי של 2.2 מיליון דולר, או (0.05) דולר למניה בשנה הקודמת.
 • ה-EBITDA המתואם, כמפורט בטבלאות מטה, עמד על 8 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 לדצמבר 2022, לעומת 5.4 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 לדצמבר 2021, מייצג גידול של פי-3 בין השנים ושיעור רווח של 14% התואם לתחזית שהחברה נתנה לשנת 2022.
 • תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת במהלך השנה שהסתיימה ב 31 לדצמבר 2022 הסתכם ל-28.6 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים מזומנים ששימש לפעילות שוטפת של (8.8) מיליון דולר במהלך השנה הקודמת.

דגשים פיננסיים לשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר, 2022

 • ההכנסות הכוללות הסתכמו ב-45.4 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2022, גידול של 44% יחסית לשנה קודמת. ההכנסות במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2022 כללו מכירות משמעותיות שנבעו מהפורטפוליו של ארבעת תכשירי הנוגדנים המסחריים מאושרי ה-FDA שנרכשו.
 • הרווח הגולמי ושיעור הרווח הגולמי היו 15.3 מיליון דולר ו-34%, בהתאמה, ברבעון הרביעי של שנת 2022, בהשוואה ל-6.6 מיליון דולר ו-21%, בהתאמה, אשר דווחו ברבעון הרביעי של שנת 2021. הגידול המוצג נובע משיפור בתמהיל המכירות, הכולל מכירות ארבעת תכשירי הנוגדנים החדשים, מכירות KEDRAB, וההכנסות מתמלוגים ממוצר ה-GLASSIA. עלות המכר במגזר התעשייתי ברבעון הרביעי של שנת 2022 כללה 1.3 מיליון דולר הוצאות פחת בגין נכסים בלתי מוחשיים, אשר התהוו בעקבות הרכישה של תכשירי הנוגדנים. הרווח הגולמי והרווחיות הגולמית ללא הפחת בגין הנכסים הבלתי מוחשיים הללו היו עומדים על 16.6 מיליון דולר ו-37%, בהתאמה.
 • עלויות תפעוליות, הכוללות מחקר ופיתוח, עלויות מכירה ושיווק, הנהלה וכלליות והוצאות אחרות, הסתכמו ב-11.3 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2022, בהשוואה ל 9.9 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2021. גידול זה נובע מעליה בהוצאות המכירה והשיווק הנובעות מהרחבת הפעילות המסחרית בארה"ב. הוצאות שיווק ומכירה לרבעון כוללות 0.4 מיליון דולר הוצאות פחת בגין נכסים בלתי מוחשיים אשר התהוו בעקבות הרכישה של תכשירי הנוגדנים.
 • הוצאות מימון נטו, לרבעון הרביעי של שנת 2022 כללו סך של 0.3 מיליון דולר המיוחסות לשערוך גובה ההתחייבות הנידחת והתחייבויות ארוכות טווח אחרות אשר נבעו מרכישת תכשירי הנוגדנים.
 • הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2022 היה 2.9 מיליון דולר, או 0.07 דולר למניה. בנטרול הפחת על הנכסים הבלתי מוחשיים שנבעו מהרכישה האחרונה והוצאות המימון המתייחסות לשערוך ההתחייבות המותנית והתחייבויות ארוכות טווח אחרות, ברבעון הרביעי של השנה הייתה החברה מדווחת, על רווח נקי של 5.0 מיליון דולר או 0.11 דולר למניה, בהשוואה להפסד נקי של 5.0 מיליון דולר, או (0.11) דולר למניה ברבעון הרביעי של שנת 2021.
 • ה-EBITDA המתואם, כמפורט בטבלאות מטה, עמד על 2 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2022, לעומת (1.3) מיליון ברבעון הרביעי של שנת 2021.
 • תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכם ל-6.7 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים מזומנים ששימש לפעילות שוטפת של (0) מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2021.

דגשים למאזן
נכון ל-31 בדצמבר 2022, היו לחברה מזומנים ושווי מזומנים בסך 34.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-18.6 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2021. גידול זה נבע מתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת אשר מוכיח את חוסנה של הפעילות המסחרית של החברה.

אירועים עיקריים אחרונים בתאגיד

 • דיווח על הגשת בקשה למינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) ולרשות הבריאות הקנדית לייצור CYTOGAM (נוגדן הומני מבוסס פלסמה לטיפול ב CMV) במפעל החברה בבית קמה, ישראל.
 • דיווח על התקדמות במחקר הקליני הפיבוטלי שלב 3 למוצר אלפא-1 אנטיטריפסין (AAT) באינהלציה, כולל האצת גיוס החולים לניסוי, פגישה מוצלחת של ועדת הבטיחות הבלתי תלויה של המחקר (DSMB), נתוני בטיחות מעודדים, וכוונה להיפגש עם מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) וסוכנות התרופות האירופית (EMA) במחצית הראשונה של 2023 כדי לדון בהתקדמות המחקר ובאפשרויות לקצר את הנתיב הרגולטורי.

תחזית לשנת הכספים 2023
קמהדע צופה כי ההכנסות לשנת הכספים 2023 צפויות לנוע בין 138 מיליון דולר ל-146 מיליון דולר, וה-EBITDA צפוי לעמוד על בין 22 מיליון דולר ל-26 מיליון דולר. נקודת האמצע של ה EBITDA הצפוי מייצגת צמיחה ברווחיות של כ-35% יחסית לשנת 2022.

שיחת ועידה
הנהלת קמהדע תקיים שיחת ועידה ו-Webcast כולל מצגת ביום רביעי, 15 במרץ בשעה 14:30 שעון ישראל על מנת לדון בתוצאות ולענות לשאלות משקיעים. בעלי מניות וכן צדדים המעוניינים להשתתף בשיחה מוזמנים לחייג 1-877-407-0792 (חיוג מתוך ארה"ב), 1-809-406-247 (חיוג מישראל), או 1-201-689-8263 (בינלאומי) . השיחה תהיה זמינה בשידור חי בקישור:

https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1601498&tp_key=dfb5545156

נתונים כספיים שאינם מבוססים על תקני IFRS
אנו מציגים EBITDA ו- EBITDA מתואם, המוגדר כרווח הנקי, ועוד (1) הוצאות מס, (2) הכנסות (הוצאות) מימון, נטו, (3) פחת והפחתות, ו-(4) והוצאות לא כספיות בגין תגמול מבוסס מניות, היות ואנו משתמשים בנתונים כספיים אלו שאינם מבוססים על תקני IFRS על מנת להעריך את הביצועים התפעוליים שלנו, לטובת קבלת החלטות אופרטיביות ופיננסיות, ועל מנת לייצר השוואה עקבית בין תקופות. הנהלת החברה מאמינה שמיידעים אלו חשובים למשקיעים כיוון: (1) הם מאפשרים שקיפות רבה יותר במדדים שמשמשים את ההנהלה בקבלת החלטות תפעוליות ופיננסיות ומאפשרות למשקיעים מידע בעל ערך על רמת ביצועי החברה בתחומי הליבה שלה, ו- (2) הם מנטרלים את ההשפעות על סעיפים מסוימים אשר אין להם השפעה ישירה לפעילויות הליבה של החברה, ואשר יכולים להסוות מגמות במהות הפעילות התפעולית והעסקית שלנו. נתונים שאינם מבוססים על תקני IFRS יכולים להשפיע על ניתוחים אנליטיים ולכן הם צריכים להיבחן במגביל לבחינת המבוססים על תקני IFRS. אנחנו צופים להמשיך לדווח על נתונים שאינם מבוססים על תקני IFRS, תוך התאמה של הסעיפים המפורטים מטה ואנו צופים להמשיך לשאת בעלויות דומות בעתיד. בהתאם לכך, אלא אם נאמר אחרת, אי הכללת סעיפים אלא בנתונים הכספיים שאינם מבוססים על תקני IFRS אינה צריכה להתפרש כאילו עלויות אלו הינן חד פעמיות או לא שכיחות. EBITDA ו- EBITDA מתואם אינם מושגים מוכרים במסגרת ה-IFRS ואינם מתיימרים להיות תחליפים למושגים מקובלים ב IFRS לצורך מתן אינדיקציה לביצועים התפעוליים ו/אוכל מושג אחר ב IFRS. בנוסף, היות ולא כל החברות משתמשות באותן מושגים ותחשיבים, הצגת EBITDA ו- EBITDA מתואם אינו בהכרח יתאים להשוואה למושגים דומים בחברות אחרות. EBITDA ו- EBITDA מתואם מוגדרים כרווח (הפסד) נקי בתוספת מיסים על ההכנסה, בתוספת או בניכוי הוצאות או הכנסות מימון, נטו, בתוספת או בניכוי הוצאות או הכנסות הקשורות לניירות ערך המוצגים בשווי שוק, נטו, בתוספת או בניכוי הוצאות או הכנסות בהקשר עם הפרשי שערי חליפין, ומכשירים פיננסיים אחרים, נטו, בתוספת פחתים והפחתות, בתוספת עלויות לא כספיות הקשורות בהענקת אופציות, ועלויות נוספות אחרות.

אודות קמהדע
קמהדע בע"מ ("החברה") חברה ביופארמצבטית מסחרית בינלאומית בעלת פורטפוליו של מוצרים מסחריים המיועדים לטיפול במחלות חמורות ונדירות, ומובילה עולמית בתחום מוצרי הפלסמה הייחודיים, המתמקדת במחלות עם טיולים מעטים. החברה מקדמת צנרת מוצרים בפיתוח המתרכזים בהם יש חוסר טיפולי. אסטרטגית החברה מתמקדת בהנעת צמיחה מהפעילות המסחרית הנוכחית שלנו, כמו גם מומחיות הייצור והפיתוח שלנו בתעשיית מוצרי הפלסמה. סל המוצרים המסחריים של החברה כולל את ®CYTOGAM, ®KEDRAB, ®WINRHO SDF, ו®VARIZG, ®HEPAGAM B, ו-®GLASSIA, וכן את KAMRAB®, KAMRHO(D)®, וכן תכשירי נוגדנים כנגד ארס נחשים המבוסס של פלסמת סוסים. החברה מפיצה את סל המוצרים המסחריים שלה באופן ישיר, ובאמצעות שותפים אסטרטגיים או מפיצים חיצוניים ביותר מ-30 מדינות, בהן ארה"ב, קנדה, ישראל, רוסיה, ארגנטינה, ברזיל, הודו, אוסטרליה ומדינות נוספות באמריקה הלטינית, אירופה, המזרח התיכון ובאסיה. החברה גם ממנפת את המומחיות והנוכחות שלה בשוק התרופות הישראלי להפצת למעלה מ- 20 מוצרים פרמצבטיים בישראל, המיוצרים על ידי צדדים שלישיים, ולאחרונה הוסיפה 11 מוצרים ביוסימילרים לפורטפוליו מוצרי ההפצה בישראל, אשר, בכפוף לאישור EMA ומשרד הבריאות הישראלי, צפויים להיות מושקים בישראל עד לשנת 2028. החברה הינה בעלים של מרכז איסוף פלסמה בטקסס, ארה"ב המתמחה באיסוף פלסמה מעושרת בנוגדנים לייצור תכשיר ה-KAMRHO(D). המוצר בפיתוח המוביל של החברה הינו AAT באינהלציה לטיפול במחלת החסר בחלבון ה-AAT אשר נמצא במחקר קליני פיבוטלי InnovAATe שלב 3, אקראי, כפול-סמיות, מבוקר פלסבו. קרן פימי, קרן ההשקעות המובילה בישראל, היא בעלת המניות הגדולה בחברה ומחזיקה כ- 21% מהון המניות המונפק של החברה.

מידע צופה פני עתיד
הודעה זו כוללת מידע צופה פני עתיד כמשמעותו הן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 והן בסעיף A27 של ה-US Securities Act of 1933, כפי שתוקן, וסעיף E21 של ה-US Securities Exchange Act of 1934, כפי שתוקן וה-Safe Harbor Provisions of the .U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. מידע צופה פני עתיד הינו מידע שאינו מבוסס על עובדות היסטוריות, כולל הצהרות המתייחסות ל: 1) תחזית הההכנסות לשנת הכספים 2023 צפויה לנוע בין 138 מיליון דולר ל-146 מיליון דולר, 2) תחזית ה-EBITDA צפוי לעמוד על 22 עד 26 מיליון דולר, 3) נקודת האמצע של ה EBITDA הצפוי מייצגת צמיחה ברווחיות של כ-35% יחסית לשנת 2022, 3) המשך צמיחה במכירות וברווחיות במהלך הרבעון הרביעי של השנה, 4) תחזית כי מגוון מנועי הצמיחה המשמעותיים שלנו מניעים את הצמיחה הדו-ספרתית השנתית שלנו בשנים קדימה עם פוטנציאל אפסייד משמעותי וסיכון מוגבל, 5) כוונה להיפגש עם מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) וסוכנות התרופות האירופית (EMA) במחצית הראשונה של 2023 כדי לדון בהתקדמות המחקר ובאפשרויות לקצר את הנתיב הרגולטורי. מידע צופה פני עתיד מבוסס על הידע הנוכחי של קמהדע ועל האמונות והציפיות הנוכחיות שלה לגבי אירועים עתידיים אפשריים, אשר כפופים לסיכונים, אי וודאויות והנחות. תוצאות בפועל ועיתוי אירועים יכולים להשתנות באופן מהותי מהמובא במסגרת מידע צופה פני עתיד זה, כתוצאה מגורמים שונים הכוללים, אך לא מוגבלים, להמשך התפתחות מגפת הקורונה, היקפה, השפעתה ומשך זמנה, זמינות חומרי גלם לצורך תוכניות הייצור, הפרעות לשרשרת האספקה בשל מגפת הקורונה לרבות להמשכיות צירי אספקה גלובאליים, השפעות צמצום כוח האדם במפעל החברה, המשך ביקוש למוצרי החברה, מצבם הפיננסי של לקוחות החברה, ספקיה ונותני השירותים של החברה, יכולתה של קמהדע לשלב את פורטפוליו המוצרים שנרכשו לפורטפוליו המוצרים הקיימים שלה, היכולת של קמהדע להגדיל את היקפי ההכנסות מפורטפוליו המוצרים שנרכשו, היכולת למנף ולהרחיב את רשת ההפצה הבינלאומית הקיימת, היכולת למנף את רכישת מרכז איסוף הפלסמה בארה"ב לרבות פתיחת מרכזי איסוף פלסמה נוספים בארה"ב, ואת רכישת פורטפוליו המוצרים המסחריים מאושרי FDA, היכולת להמשיך לגייס חולים למחקר שלב 3 פיבוטאלי InnovAATe, תוצאות לא צפויות מניסויים קליניים, היכולת לנהל הוצאות תפעוליות, תחרות נוספת בשווקים בהם פועלת קמהדע, עיכובים רגולטוריים, השפעות של קריסת Silicon Valley Bank והשפעות על השוק הבנקאי בכלל, תנאי שוק משתנים, והשפעת התנאים הכלכליים, התעשייתיים או הפוליטיים  בארה"ב, ישראל או מקום אחר, וכן סיכונים נוספים כפי שמפורטים בפרסומים שהחברה מגישה לרשות לניירות ערך הישראלית והאמריקאית, לרבות בדוח השנתי האחרון שלנו במסגרת טופס ה 20-F, וכל פרסום נוסף במסגרת טפסי ה-6-K, אותם ניתן למצוא באתר האינטרנט של ה-SEC אשר כתובתו: www.sec.gov. מידע צופה פני עתיד המובא במסמך זה מתייחס רק לתאריך הודעה זו, וקמהדע אינה מתחייבת לבצע עדכון פומבי של מידע זה כדי לשקף אירועים או נסיבות שאירעו במועד מאוחר יותר, למעט כפי שנדרש בחוק.

אנשי קשר:
חיימי אורלב
סמנכ"ל כספים
קמהדע בע"מ
chaimeo@kamada.com

עודד בן חורין
קשרי משקיעים
054-5712224
oded@km-ir.co.il