Investors & Media
News
10 Feb. 2021

קמהדע מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2020, ועל הישגים אחרונים והתקדמות עסקית

 

 • ההכנסה הכוללת בשנת 2020 היתה 133.2 מיליון דולר, בהתאם לתחזית ההכנסות שהחברה נתנה; ה-EBITDA המתואם בשנת 2020 היה 25.1 מיליון דולר.
 • קמהדע נכנסה לשוק איסוף הפלסמה האמריקאי באמצעות רכישת מרכז איסוף פלסמה פעיל ומאושר FDA, רכישה זו מקדמת את אסטרטגית החברה להפיכתה לחברת מוצרי פלסמה ייחודיים ורטיקאלית המתרכזת בהרחבת פרוטפוליו תכשירי הנוגדנים שלה.
 • משרד הבריאות הישראלי החל טיפול בחולי קורונה מאושפזים באמצעות תכשיר הנוגדנים הניסיוני (IgG) מבוסס הפלסמה של קמהדע, הניתן בעיקר במסגרת ניסוי קליני רב מרכזי שמובל על יד המשרד; היקף האספקה הנוכחי של התכשיר צפוי להיות מספיק לטיפול בכ-500 חולים.
 • קמהדע ממשיכה להרחיב את פעילויותיה העסקיות כפי שהודגם בהרחבת פרוטפוליו מוצרי הביוסימילר המיועדים להפצה בישראל, בנוסף החברה ממשיכה לפעול לאיתור הזדמנויות לפיתוח עסקי, ומתכננת לנצל את טכנולוגיית ייצור תכשירי הנוגדנים כמענה לאירועי מגיפות עתידיים.

 רחובות, ישראל (10 בפברואר, 2021) – קמהדע בע"מ (NASDAQ and TASE: KMDA), חברת ביופרמצבטיקה המתמחה במוצרים מבוססי פלסמה, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לשלושת החודשים ולשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020.

"אנחנו מרוצים מיכולת ההתמודדות שלנו עם האתגרים התפעוליים אשר נבעו ממגיפת הקורונה העולמית ומיכולתנו לעמוד ביעדים הכספיים העיקריים שלנו לשנת 2020" אמר עמיר לונדון, מנכ"ל קמהדע. "ההכנסות הכוללות בשנת 2020 הסתכמו לסך 133.2 מיליון דולר, בהתאמה לתחזית השנתית שלנו אשר היתה בין 132 מיליון דולר ו-137 מיליון דולר. ההכנסות בשנת 2020 מהוות גידול של 5% לעומת ההכנסות בשנת 2019. תוצאות אלו הן תולדה של החוזקות הבסיסיות של החברה."

"הרכישה של מרכז איסוף הפלסמה של חברת Blood and Plasma Research Inc (B&PR), והקמת חברת הבת Kamada Plasma LLC, מייצגת את כניסתנו לשוק איסוף הפלסמה האמריקאי ומקדמת את מטרתנו האסטרטגית להפוך לחברת מוצרי פלסמה ייחודיים ורטיקאלית. רכישה זו צפויה לשפר את רמת התחרותיות שלנו בשיווק מוצרי הנוגדנים בשווקים השונים. אנו מתכננים להרחיב משמעותית את פעילות איסוף הפלסמה העשירה בנוגדנים באמצעות השקעה במרכז איסוף זה, ועל ידי מינוף רישיון ה-FDA הקיים למרכז זה על מנת לפתוח מרכזי איסוף נוספים בארה"ב," המשיך מר לונדון.

"אנו ממשיכים את הפיתוח והייצור המואץ של תכשיר הנוגדנים הניסיוני שלנו כטיפול לחולי קורונה (COVID-19), אשר מסופק למשרד הבריאות הישראלי בכמות אשר צפויה להיות מיועדת לטיפול בכ-500 חולים מאושפזים, בהתאם להסכם הצפוי לייצר הכנסות בסך 3.4 מיליון דולר לקמהדע. אנו מגבירים את היקף הייצור של המוצר תוך שימוש בפלסמה הנאספת בארה"ב על ידי שותפתנו קדריון ביופארמה, כהערכות לאפשרות הרחבת האספקות למשרד הבריאות הישראלי וביקוש אפשרי בשווקים בינלאומיים נוספים," הוסיף מר לונדון.

"בנוסף, אנו ממשיכים לפתח את פרוטפוליו המוצרים שלנו., תוך התמקדות  בניסוי הקליני שלב 3 InnovAATe ב- AAT באינהלציה לטיפול במחלת החסר בחלבון האלפא-1 אנטיטריפסין, ובאיתור הזדמנויות אסטרטגיות לפיתוח עסקי אשר ינצלו וירחיבו את יכולות הפיתוח, הייצור והשיווק שלנו בתחום מוצרי הפלסמה. בנוסף, אנחנו מתכננים לנצל את טכנולוגית ייצור תכשירי הנוגדנים שלנו, כמענה לאירועי מגיפות עתידיים," סיכם מר עמיר לונדון.

כפי שפרסמנו בעבר, מעבר הייצור של גלסיה לטקדה, והמשך אי הוודאות העסקית הנובעת מהמשך מגיפת הקורונה העולמית צפויים להקטין את ההכנסות הכוללות והריווחיות שלנו בשנת 2021. יחד עם זאת, קמהדע ממשיכה להתמקד בהרחבת מנועי הצמיחה הקיימים שלה הכוללים:

 • המשך גידול בנתח השוק של תכשיר הנוגדנים נגד כלבת (KedRAb) בארה"ב.
 • גידול במכירות גלסיה ותכשירי הנוגדנים בשווקים הבינלאומיים מחוץ לארה"ב, כולל רישום והשקת המוצרים בשווקים בינלאומיים חדשים.
 • תמלוגים צפויים ממכירות גלסיה בארה"ב המוערכים בטווח של בין 10 מיליון דולר ו-20 מיליון דולר לשנה, החל משנת 2022.
 • השקת פרוטפוליו תשעת מוצרי הביוסימילר להפצה בישראל בין השנים 2022 ו-2025, לאחר אישור רגולטורי, ואשר סך ההכנסות המקסימאלי ממכירתן צפוי להיות בין 25 מיליון דולר ו- 35 מיליון דולר.
 • ניצול מתקן הייצור וניסיון החברה לאספקת שירותי ייצור לתכשירי נוגדנים ייחודים, כולל תכשיר נוגדנים מאושר FDA המשווק בארה"ב אשר צפוי להוסיף להכנסות השנתיות של קמהדע כ- 8 מיליון דולר עד 10 מיליון דולר, החל משנת 2023.

דגשים פיננסיים לגבי שלושת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2020

 • ההכנסה הכוללת הסתכמה לסך5 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2020, ירידה של %2 מ-32.1 מיליון דולר שנרשמו ברבעון הרביעי של 2019.
 • הרווח הגולמי עמד על 10.2 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2020, בהשוואה ל-12.1 מיליון דולר שדווחו ברבעון הרביעי של 2019.
 • הרווח הנקי עמד על 1.6 מיליון דולר, או 0.04 דולר למניה, ברבעון הרביעי של 2020, בהשוואה לרווח נקי של 5.4 מיליון דולר, או 0.13 דולר למניה, ברבעון הרביעי של 2019.
 • EBITDA מתואם, כמפורט בטבלה להלן, עמד על 4.0 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2020, בהשוואה ל-6.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019.
 • תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת עמד על 12.4 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2020, בהשוואה לתזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת בסך 8.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019.

דגשים פיננסיים לגבי השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2019

 • ההכנסה הכוללת הסתכמה לסך 133.2 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2020, עלייה של %5 מ-2 מיליון דולר שנרשמו ב-2019
 • הרווח הגולמי עמד על 47.6 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2020, בהשוואה ל-49.7 מיליון שדווחו ב-2019.
 • שיעור הרווח הגולמי מהמגזר התעשייתי עמד על 43% מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2020, ירידה של 3% מהמקביל בשנת 2019. ירידה זו הינה בהתאם לתחזית החברה לירידה כוללת בשיעור הרווחיות הגולמית של מגזר המוצרים התעשייתיים של כשלושה עד חמישה אחוזים, בהשוואה לשנת 2019.
 • הוצאות תפעול, לרבות הוצאות מחקר ופיתוח, הוצאות מכירה ושיווק, הנהלה וכלליות, הסתכמו ב-3 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2019, בהשוואה ל-27.0 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2018.
 • 4% הגידול בהוצאות מחקר ופיתוח בין השנים 2020 ל-2019 היו נמוכים יותר מאשר תחזית החברה לגידול של כ- 13% עד 15%. תופעה זו מוסברת בעיקר בקצב גיוס חולים נמוך מהמתוכנן בניסוי הקליני שלב 3 פיבוטלי InnovAATe בשל השפעות מגיפת הקורונה.
 • הרווח הנקי עמד על 17.1 מיליון דולר, או 0.38 דולר למניה (בדילול מלא), בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2020, בהשוואה לרווח נקי של 22.3 מיליון דולר, או 0.55 דולר למניה, ב-2019.
 • EBITDA מתואם, במפורט בטבלה שלהלן, עמד על 25.1 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 דצמבר 2020, בהשוואה ל-28.5 מיליון דולר ב-2019.
 • תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת עמד על 19.1 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 לדצמבר 2020, לעומת תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת של 27.6 מיליון דולר בשנת 2019.

 עיקרי המאזן

נכון ל-31 בדצמבר 2020, לחברה יתרות מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח-קצר בסך 109.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-73.9 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2019. הגידול נובע מהתמורה נטו שהופקה מההנפקה הפרטית בסך 25 מיליון דולר שנחתמה עם קרן פימי בפברואר 2020, וכן מתזרים מזומנים שנבע מפעילויות שוטפות.

לחץ כאן לקבלת הדוחות המלאים

אירועים עיקריים בחברה:

 • רכישת מרכז איסוף הפלסמה של Blood and Plasma Research Inc (B&PR), חברה פרטית מהעיירה בימונט בטקסס ארה"ב, אשר מתמחה בעיקר באיסוף פלסמה עשירה בנוגדנים עבור מוצר ה-Anti-D המיוצר על ידי קמהדע.
 • החלו אספקות של תכשיר הנוגדנים (IgG) מבוסס הפלסמה כטיפול לחולי קורונה (COVID-19) למשרד הבריאות הישראלי, האספקות צפויות לייצר הכנסות בסך 3.4 מיליון דולר לקמהדע.
 • חתימה על הסכמים עם שתי חברות בינלאומיות להפצת שלושה מוצרים ביוסימילריים בישראל. בכפוף לאישור המוצרים על ידי רשות הבריאות האירופאית (EMA) ולאחר מכן על ידי משרד הבריאות הישראלי. שלושת המוצרים צפויים להיות מושקים בישראל בין השנים 2022 עד 2024, וקמהדע מעריכה את פוטנציאל המכירות הכולל המקסימאלי מהפצת שלושת המוצרים הללו, הניתן להשגה לאחר קבלת אישור רגולטורי ותוך מספר שנים מההשקה, בטווח של 5 מיליון דולר עד 7 מיליון דולר בשנה.
 • מניית החברה צורפה למדד מניות הביוטכנולוגיה של נאסד"ק (Nasdaq: NBI), המתוכנן לעקוב אחר הביצועים של מניות הרשומות למסחר בנאסד"ק והמוגדרות כביוטכנולוגיות או פרמצבטיות בהתאם להגדרות תעשייתיות מקובלות.

פרטי שיחת הועידה
הנהלת קמהדע תקיים שיחת ועידה על מנת לדון בתוצאות ולענות לשאלות המשקיעים, ביום רביעי, 10 בפברואר בשעה 8:00 שעון מזרח ארה"ב. בעלי מניות וכן צדדים המעוניינים להשתתף בשיחה מוזמנים לחייג 877-407-0792 (חיוג מתוך ארה"ב), 1-809-409-247 (חיוג מישראל), או 201-689-8263 (בינלאומי) והזנת מספר זיהוי הוועידה: 13715277.  השיחה תהיה זמינה בשידור חי באתר החברה www.kamada.com.

אודות קמהדע
קמהדע בע"מ ("החברה") היא חברה ביופרמצבטיקה בשלב מסחרי המתמחה במוצרים מבוססי פלסמה המתמקדת בהתוויות יתום, עם פורטפוליו מוצרים מסחריים קיימים ומוצרי פיתוח בשלבים מתקדמים. החברה משתמשת בטכנולוגיה הייחודית שלה ובפלטפורמת הידע שלה לטיהור והפרדת חלבונים מפלסמה אנושית על מנת לייצר אלפא-1 אנטיטריפסין (AAT) בצורה נוזלית המטוהרת באיכות גבוהה, ולהפיק חלבונים אחרים (אימונוגלובולינים) מפלסמה. מוצר הדגל של החברה הוא ®GLASSIA, אשר היה מוצר ה-AAT הנוזלי הראשון, המופק מפלסמה ומוכן לשימוש תוך ורידי, שאושר על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA). החברה משווקת את GLASSIA בארה"ב באמצעות שותפות אסטרטגית עם חברת Takeda Pharmaceutical Company Limited  ובמדינות נוספות באמצעות מפיצים מקומיים. על פי תנאי ההסכם עם Takeda, החברה תייצר את מוצר ה GLASSIA עבור Takeda עד וכולל שנת 2021. Takeda  תחל בייצור עצמי של GLASSIA בשנת 2021 ואז תחל לשלם לחברה תמלוגים בגין מכירותיה. המוצר המוביל השני של החברה הוא ®KamRab, המבוסס נוגדנים ממקור אנושי כנגד כלבת עבור טיפול מניעתי לאחר חשד לזיהום כלבת. KamRab מאושר על ידי ה- FDA ומשווק בארה"ב תחת המותג ®KEDRAB ובאמצעות שותפות אסטרטגית עם Kedrion S.p.A. בנוסף ל-GLASSIA ו-KEDRAB, יש לחברה קו של ארבעה מוצרים מבוססי פלסמה נוספים, הניתנים בעירוי או בהזרקה, שמשווקים באמצעות מפיצים בלמעלה מ-15 מדינות, ביניהן: ישראל, רוסיה, ברזיל, הודו ומדינות אחרות באמריקה הלטינית ואסיה. לחברה ישנם מוצרים בפיתוח הנמצאים בניסויים קליניים, הכוללים פורמולציית AAT באינהלציה לטיפול במחלת החסר בחלבון ה-AAT. בנוסף, מוצר ה-AAT בעירוי של החברה נמצא בשלבי פיתוח לטיפול באינדיקציות נוספות כגון ב- GvHD ובמניעת דחייה של שתל ריאה, ומהלך שנת 2020 החלה בפיתוח מוצר נוגדנים מועשר מבוססי פלסמה לטיפול פוטנציאלי במחלת הקורונה (COVID-19). החברה ממנפת את המומחיות שלה והנוכחות שלה בשוק תרופות החלבון המופקות מפלסמה על ידי הפצת למעלה מ- 20 מוצרים פרמצבטיים נוספים בישראל, המיוצרים על ידי צדדים שלישיים. קרן פימי, קרן ההשקעות המובילה בישראל, היא בעלת המניות העיקרית בחברה ומחזיקה כ- 21% מהון המניות המונפק של החברה.

מידע אזהרתי לגבי הצהרות צופות פני עתיד
הודעה זו כוללת מידע צופה פני עתיד כמשמעותו הן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, סעיף 21E של ה- U.S. Securities Exchange Act of 1934, כפי שתוקן וה- safe harbor provisions of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995 . מידע צופה פני עתיד הינו מידע שאינו מבוסס על עובדות היסטוריות, כולל הצהרות המתייחסות ל 1) כך שהתוצאות הכספיות לשנת 2020 הינן תולדה של החוזקות הבסיסיות של החברה; 2) היתרונות ברכישת מרכז איסוף הפלסמה של B&PR כוללות את קידום המטרה האסטרטגית להפוך לחברת מוצרי פלסמה ייחודיים ורטיקאלית, הרכישה צפויה לאפשר שיפור ברמת התחרותיות של החברה בשיווק מוצרי הנוגדנים שלנו בשווקים השונים, והכוונה להרחיב את פעילות איסוף הפלסמה העשירה בנוגדנים באמצעות השקעה במרכז איסוף זה, ועל ידי מינוף רישיון ה-FDA הקיים למרכז זה על מנת לפתוח מרכזי איסוף נוספים בארה"ב; 3) תכשיר הנוגדנים הניסיוני כטיפול לחולי קורונה (COVID-19), אשר מסופק למשרד הבריאות הישראלי בכמות אשר צפויה להיות מיועדת לטיפול בכ-500 חולים מאושפזים, בהתאם להסכם הצפוי לייצר הכנסות בסך 3.4 מיליון דולר לקמהדעה; 4) הגברת היקף הייצור של תכשיר הנוגדנים הניסיוני כטיפול לחולי קורונה (COVID-19) כהערכות לאפשרות הרחבת האספקות למשרד הבריאות הישראלי וביקוש אפשרי בשווקים בינלאומיים נוספים; 5) אופטימיות לגבי פרוטופוליו המוצרים בפיתוח תוך התמקדות  בניסוי הקליני שלב 3 InnovAATe ב- AAT באינהלציה לטיפול במחלת החסר בחלבון האלפא-1 אנטיטריפסין, ובאיתור הזדמנויות אסטרטגיות לפיתוח עסקי אשר ינצלו וירחיבו את יכולות הפיתוח, הייצור והשיווק שלנו בתחום מוצרי הפלסמה; 6) תוכניות לניצול טכנולוגית ייצור תכשירי הנוגדנים של החברה, כמענה לאירועי מגיפות עתידיים; 7) ציפיה לקיטון בהכנסות הכוללות והריווחיות בשנת 2021 בעקבות מעבר הייצור המתוכנן של גלסיה לטקדה, והמשך אי הוודאות העסקית הנובעת מהמשך מגיפת הקורונה העולמית; 8) ציפיות להמשך גידול בנתח השוק של תכשיר הנוגדנים נגד כלבת (KedRAb) בארה"ב; 9) גידול במכירות גלסיה ותכשירי הנוגדים בשווקים הבינלאומיים מחוץ לארה"ב, כולל רישום והשקת המוצרים בשווקים בינלאומיים חדשים; 10) ציפייה שההכנסות מתמלוגים ממכירות מוצר הגלסיה יהיו בין 10 מיליון דולר ל-20 מיליון דולר בשנה החל משנת 2022; 11) פרוטפוליו של תשעה מוצרים ביוסימילריים הצפויים להיות מושקים בישראל, לאחר אישור רגולטורי בין השנים 2022 ל 2025, ואשר סך ההכנסות המקסימאלי ממכירתן צפוי להיות בין 25 מיליון דולר ו- 35 מיליון דולר; 12) ניצול מתקן הייצור וניסיון החברה לאספקת שירותי ייצור לתכשירי נוגדנים ייחודים, כולל תכשיר נוגדנים מאושר FDA ומשווק בארה"ב אשר צפוי להוסיף להכנסות השנתיות של קמהדע כ- 8 מיליון דולר עד 10 מיליון דולר, החל משנת 2023. מידע צופה פני עתיד מבוסס על הידע הנוכחי של קמהדע ועל האמונות והציפיות הנוכחיות שלה לגבי אירועים עתידיים אפשריים וכפופים לסיכונים, אי וודאויות והנחות. תוצאות בפועל ועיתוי אירועים יכולים להשתנות באופן מהותי מהמובא במסגרת מידע צופה פני עתיד זה, כתוצאה מגורמים שונים הכוללים, אך לא מוגבלים, להמשך התפתחות מגפת הקורונה (COVID-19), היקפה, השפעתה ומשך זמן, זמינות חומרי גלם הנדרשים להמשך תוכניות הייצור, ההשפעות של מגיפת הקורונה (COVID-19) ומנדטים ממשלתיים קשורים לזמינות של רמות כוח עבודה נאותות הנדרשות לשמירה על תוכניות ייצור, הפרעה בשרשרת האספקה בגלל מגיפת הקורונה (COVID-19), המשך דרכי משלוח בינלאומיות נכנסות ויוצאות, יכולת לקזז הפסד הכנסות משמעותי הקשור למעבר ייצור GLASSIA לטקדה, המשך הביקוש למוצרי קמהדע, כולל GLASSIA ו- KEDRAB, בשוק האמריקאי והמוצרים בישראל הקשורים למגזר ההפצה, תנאים פיננסיים של לקוחות החברה, ספקים ונותני שירותים, יכולת לממש את היתרונות הצפויים מרכישת מרכז איסוף הפלסמה של B&PR, יכולת לקבל אישור רגולטורי לניסויים קליניים למוצר הנוגדנים (IgG) המפותח על ידינו כאפשרות טיפולית למחלת הקורונה (COVID-19), יכולת להשיג אישורים רגולטוריים נדרשים לשם הפצת פרוטפוליו תשעת המוצרים הביוסימילריים בישראל, היכולת לממש את הפוטנציאל הייצורי והמכירתי הגלום בהסכם לאספקת שירותי ייצור עבור תכשיר נוגדנים המאושר עלי יד ה-FDA והמשווק בארה"ב, יכולת להמשיך בגיוס לניסוי הקליני פיבוטלי שלב 3 InnovAATe, תוצאות בלתי צפויות של מחקרים קליניים וטיפולים חמלה מתמשכים, היכולת של קמהדע לנהל את הוצאות התפעול, תחרות נוספת בשווקים בהם מתמודדת קמהדע, עיכובים רגולטוריים; תנאי השוק המשתנים, והשפעת התנאים הכלכליים, התעשייתיים או הפוליטיים הכלליים בארה"ב, ישראל או מקום אחר.  מידע צופה פני עתיד המובא במסמך זה מתייחס רק לתאריך הודעה זו וקמהדע אינה מתחייבת לבצע עדכון פומבי של מידע זה כדי לשקף אירועים או נסיבות שאירעו במועד מאוחר, למעט כפי שנדרש בחוק.

אנשי קשר:

חיימי אורלב
סמנכ"ל כספים
קמהדע בע"מ

ערן גבאי
סמנכ"ל ומנהל תקשורת עסקית
גלברט-כהנא קשרי משקיעים
054-2467378