Investors & Media
News
9 Jul. 2015

קמהדע מדווחת על הכנסות חציון ראשון שנת 2015 בהתאם לתכניות

נס ציונה, ישראל (8 ביולי, 2015) – קמהדע בע"מ (NASDAQ and TASE: KMD), חברת תרופות המייצרת מוצרים מבוססים על חלבוני פלסמה ומתמקדת בתרופות יתום, מדווחת היום כי ההכנסות במחצית הראשונה של 2015 היו בסך של כ 28 מיליון דולר בהתאם לתכנית. כתוצאה מכך, החברה מאשרת דיווחים קודמים בהם תחזית הכנסות המלאה לשנת 2015 הינה בין 70 ל- 73 מיליון דולר.

"במהלך הרבעון הראשון של 2015, ההכנסות ממגזר המוצרים התעשייתיים שלנו הושפעו מעיכוב בשחרור של אצוות ייצור שהמתינו לוולידציה סופית של תהליך מילוי. תהליך זה הושלם בחודש אפריל וההכנסות שהתעכבו מהרבעון הראשון התממשו ברבעון השני של שנת 2015. כתוצאה מכך, אנו שמחים לדווח כי ההכנסות שלנו במחצית הראשונה של שנת 2015 ממגזר המוצרים התעשייתיים היו כ- 16 מיליון דולר, ואנחנו נמצאים בדרך לעמידה בתחזית ההכנסות המלאה שלנו לשנת 2015 ולעמידה ביעד מכירות הגלסיה (Glassia®) השנתי שלנו ברחבי העולם, שחלק משמעותי ממנו מובטח בהזמנות שהתקבלו כבר מבקסלטה (Baxalta)", ציין גיל עפרון, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של קמהדע.

החברה צפויה לדווח ב- 30 ביולי על תוצאותיה הכספיות המלאות לשלושת וששת החודשים שהסתיימו ב- 30 ביוני, 2015. מידע בדבר שיחת הוועידה עם משקיעים יפורסם בהודעה נפרדת בשבועות הקרובים.

אודות קמהדע

קמהדע בע"מ עושה שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, מוגנת פטנט, לטיהור והפרדת חלבונים, ומתמקדת בתרופות יתום. לחברה תיק מוצרים מסחריים ומוצרי הדור הבא כבר נמצאים בצנרת בשלבים מתקדמים. החברה משתמשת בטכנולוגיה הייחודית שלה ובפלטפורמת הידע שלה לטיהור והפרדת חלבונים מפלסמה אנושית על מנת לייצר Alpha-1 antitrypsin) AAT) בצורה נוזלית המטוהרת באיכות גבוהה, ולהפיק חלבונים מפלסמות אחרות. AAT הוא חלבון הנגזר מפלסמה אנושית עם תפקידים טיפוליים ידועים שהתגלו לאחרונה כמגנים על המערכת החיסונית, כאנטי דלקתיים וכמגנים על הרקמות. למוצר יש גם מאפיינים אנטי מיקרוביאליים. מוצר הדגל של החברה הוא ®Glassia, מוצר ה- AAT הראשון והיחיד הנוזלי, מוכן לשימוש תוך ורידי המופק מפלסמה, שאושר על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FD). קמהדע משווקת את Glassia בארה"ב באמצעות שותפות אסטרטגית עם חברת בקסלטה הבינלאומית. בנוסף ל-Glassia, יש לקמהדע קו מוצרים של תשעה מוצרים פרמצבטיים נוספים הניתנים בהזרקה שמשווקים באמצעות מפיצים בלמעלה מ-15 מדינות, ביניהן: ישראל, רוסיה, ברזיל, הודו ומדינות אחרות באמריקה הלטינית, מזרח אירופה ואסיה. יש לקמהדע חמישה מוצרים בפיתוח המופקים מחלבון פלסמה בניסויים קליניים בשלבים מתקדמים, הכוללים ניסוי באינהלציה של AAT לטיפול במחסור ב-AAT שסיים את השלב המרכזי בניסויים הקליניים שלב 2-3 באירופה ונכנס לשלב 2 של ניסויים בארה"ב. בנוסף קמהדע ממנפת את המומחיות שלה והנוכחות שלה בשוק תרופות החלבון המופקות מפלסמה על ידי הפצת 10 מוצרים משלימים בישראל המיוצרים על ידי צדדים שלישיים.

מידע צופה פני עתיד

הודעה זו כוללת מידע צופה פני עתיד כמשמעותו הן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 והן בסעיף A27 של ה-US Securities Act of 1933, כפי שתוקן, וסעיף E21 של ה-US Securities Exchange Act of 1934, כפי שתוקן וה-Safe Harbor Provisions of the .U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

מידע צופה פני עתיד הינו מידע שאינו מבוסס על עובדות היסטוריות, כגון הצהרות המתייחסות להנחות ותוצאות הקשורות לתוצאות כספיות צפויות, תוצאות מסחריות, ניסויים קליניים, מועדיהם ותוצאותיהם, קבלת אישורי ה- EM וה- FD האמריקאי והישגים בתחום הקניין רוחני. מידע צופה פני עתיד מבוסס על המידע העדכני והאמונות והציפיות הנוכחיות של קמהדע המתייחסות לאירועים אפשריים בעתיד וכפוף לסיכון, הנחות ואי ודאויות. תוצאות בפועל ועיתוי אירועים יכולים להשתנות באופן מהותי מהמובא במסגרת מידע צופה פני עתיד זה, כתוצאה מגורמים שונים הכוללים, אך לא מוגבלים, לתוצאות בלתי צפויות בניסויים קליניים, עיכובים או הפסקה בהליכי האישור של ה- FD האמריקאי או ה-EM, תחרות נוספת בשוק ה-AAT או עיכובים רגולטורים נוספים. המידע צופה פני עתיד המובא במסמך זה מתייחס רק לתאריך הודעה זו וקמהדע אינה מתחייבת לבצע עדכון פומבי של מידע זה כדי לשקף אירועים או נסיבות שאירעו במועד מאוחר, למעט כפי שנדרש בחוק.

אינפורמציה נוספת זמינה באתר קמהדע: www.kamada.com

אנשי קשר:

ערן גבאי
סמנכ"ל ומנהל תקשורת עסקית
גלברט-כהנא קשרי משקיעים
054-2467378

גיל עפרון
משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים
קמהדע בע"מ