Investors & Media
News
2 Jan. 2019

קמהדע מדווחת דיווח מקדמי על ההכנסות לרבעון הרביעי של 2018 ולשנת 2018 כולה

ההכנסות הצפויות הינן מעל תחזית ההכנסות שעמדה על בין 102 ל 108 – מיליון דולר
צפי ההכנסות השנתיות ל 2018- מייצג גידול של בין 10% ל 12%- לעומת ההכנסות לשנת 2017
החברה מאשררת את תחזית ההכנסות לשנת 2019 בסך של בין 125 ל 130 – מיליון דולר.

קמהדע, חברת תרופות ,(NASDAQ and TASE: KMDA) רחובות, ישראל ( 2 בינואר, 2019 ) קמהדע בע"מ
המתמחה במוצרים מבוססי פלסמה, מדווחת היום דיווח מקדמי על סך ההכנסות הבלתי מבוקרות של
הרבעון הרביעי של שנת 2018 ושל שנת 2018 כולה. ההכנסה הכוללת לרבעון הרביעי של 2018 צפויה
להיות בין 46.7 ל 48.7- מיליון דולר. ההכנסה השנתית ל 2018- צפויה להיות בין 113 ל 115- מיליון דולר.
תחזית ההכנסות המקורית של קמהדע לשנת 2018 הייתה בין 116 ל 120- מיליון דולר. תחזית זו עודכנה
בעבר ל 102- עד 108 מיליון דולר כתוצאה מהשביתה במפעל הייצור של החברה בבית קמה, שבינתיים
הסתיימה. התוצאות הגבוהות מהצפוי ברבעון הרביעי של 2018 נבעו בעיקר מיכולתה של קמהדע לזרז
לארה"ב, וכן משיפור ביעילות הייצור. GLASSIA® את השחרור והמשלוח של אצוות
ההכנסות הצפויות לשנת 2018 , בין 113 ל 115- מיליון דולר, מייצגות גידול של בין 10% ל 12%- לעומת
KedRAB ® וההשקה המוצלחת של GLASSIA ההכנסה השנתית של 2017 , ונובעות מגידול במכירות
בארה"ב.

"אנחנו מרוצים מאוד מהחוזקה שהוכחה בביצועי החברה חרף שביתת העובדים שחווינו במהלך הקיץ",
ציין עמיר לונדון, מנכ"ל קמהדע. "היכולת לייצר הכנסות הקרובות לתחזית הראשונית שלנו לשנה מעידה
על יכולות התפעול הגבוהות שלנו ועל מיומנות ומסירות הצוות לאחר האירוע המשמעותי שעברנו. בנוסף,
אנחנו מאשררים את התחזית לשנת 2019 , הכוללת הכנסות בסך של 125-130 מיליון דולר, אשר מייצגת שנה חזקה נוספת של צמיחה בשיעור דו-ספרתי לעומת ההכנסות הצפויות בשנת 2018".

אודות קמהדע
קמהדע בע"מ עושה שימוש בטכנולוגיה מתקדמת לטיהור והפרדת חלבונים. לחברה תיק מוצרים מסחריים
ומוצרי פיתוח בצנרת בשלבים מתקדמים. החברה משתמשת בטכנולוגיה הייחודית שלה ובפלטפורמת
בצורה (AAT) הידע שלה לטיהור והפרדת חלבונים מפלסמה אנושית על מנת לייצר אלפא 1- אנטיטריפסין
הוא חלבון AAT . נוזלית המטוהרת באיכות גבוהה, ולהפיק חלבונים אחרים (אימונוגלובולינים) מפלסמה
המופק מפלסמה אנושית עם מטרות רפואיות ידועות ותכונות שהתגלו לאחרונה ונמצאו כמשפיעות על
מערכת החיסון, כאנטי דלקתיות וכמגנות על הרקמות. למוצר יש גם מאפיינים אנטי מיקרוביאליים. מוצר
הראשון המופק מפלסמה בצורה נוזלית, מוכן לשימוש AAT – מוצר ה ,Glassia® הדגל של החברה הוא
בארה"ב Glassia קמהדע משווקת את .(FDA) תוך ורידי, שאושר על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי
באמצעות שותפות אסטרטגית עם חברת בקסלטה הבינלאומית (כעת חלק מתאגיד שייר) ובמדינות נוספות
יש לקמהדע קו של שישה מוצרים פרמצבטיים נוספים, ,Glassia- באמצעות מפיצים מקומיים. בנוסף ל
המופקים מפלסמה, והניתנים בעירוי או בהזרקה, שמשווקים באמצעות מפיצים בלמעלה מ 15- מדינות,
ביניהן: ישראל, רוסיה, ברזיל, הודו ומדינות אחרות באמריקה הלטינית ואסיה. לקמהדע ישנם מוצרים
באינהלציה לטיפול AAT בפיתוח הנמצאים בניסויים קליניים בשלבים מתקדמים, הכוללים פורמולציית
בעירוי נמצא בשלבי פיתוח לטיפול בסוכרת סוג – 1, לטיפול ב- AAT – בנוסף, טיפול ב .AAT – בחוסר בולמניעת דחייה לאחר השתלות ריאה. הנוגדן לווירוס הכלבת, המיוצר על ידי החברה, אשר מופק GvHD
FDA- מפלסמה אנושית לטיפול פסיבי מניעתי לאחר חשיפה לנגיף הכלבת, אושר על ידי ה באוגוסט 2017
והושק בארה"ב ברבעון הראשון של 2018 . בנוסף, קמהדע ממנפת את המומחיות שלה והנוכחות שלה
בשוק תרופות החלבון המופקות מפלסמה על ידי הפצת למעלה מ 10 – מוצרים פרמצבטיים נוספים בישראל,
המיוצרים על ידי צדדים שלישיים.

מידע צופה פני עתיד
A27 הודעה זו כוללת מידע צופה פני עתיד כמשמעותו הן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 והן בסעיף
US Securities Exchange Act of – של ה E21 כפי שתוקן, וסעיף ,US Securities Act of 1933- של ה
Safe Harbor Provisions of the .U.S. Private Securities Litigation Reform – 1934 , כפי שתוקן וה
מידע צופה פני עתיד הינו מידע שאינו מבוסס על עובדות היסטוריות, כגון הצהרות .Act of 1995המתייחסות לתחזית המכירות השנתית של החברה לשנת 2018 ותחזית המכירות לשנת 2019 . מידע צופה פני עתיד מבוסס על המידע העדכני, האמונות והציפיות הנוכחיות של קמהדע המתייחסות לאירועים אפשריים בעתיד וכפוף לסיכונים, אי ודאויות והנחות. התוצאות בפועל ועיתוי האירועים יכולים להשתנות באופן מהותי מהצפוי במסגרת מידע צופה פני עתיד זה, כתוצאה מגורמים שונים הכוללים, אך לא מוגבלים, לתוצאות בלתי צפויות של מחקרים קליניים שוטפים, עיכובים במחקרים קליניים וקדם-קליניים, תחרות עיכובים רגולטורים, התנאים השוררים בשוק, והשפעת התנאים ,AAT נוספת בשווקים הרלוונטיים, כולל הכלכליים, התעשייתיים או הפוליטיים הכלליים בארה"ב, בישראל או במקום אחר. המידע צופה פני עתיד המובא במסמך זה מתייחס רק לתאריך הודעה זו וקמהדע אינה מתחייבת לבצע עדכון פומבי של מידע זה כדי לשקף אירועים או נסיבות שאירעו במועד מאוחר, למעט כפי שנדרש בחוק.

אנשי קשר:
ערן גבאי
סמנכ"ל ומנהל תקשורת עסקית
גלברט-כהנא קשרי משקיעים
054-2467378

חיימי אורלב
סמנכ"ל כספים
קמהדע בע"מ