Investors & Media
News
16 May. 2013

קמהדע ובקסטר סיכמו על הרחבת ההסכם האסטרטגי

גידול ניכר בהשוואה להיקף המכירות המינימאלי שנקבע בהסכם המקורי – כ-110 מיליוני דולרים.

שלב תשלום התמלוגים לקמהדע בגין מכירת תרופת

ה- Glassia™ יחל לא לפני 2017 ולכך צפויה השפעה חיובית

על הרווחיות של קמהדע לאורך שנות ההסכם.

קמהדע השלימה בהצלחה אבן דרך נוספת בהסכם עם בקסטר

וצפויה לקבל בגינה 4.5 מיליוני דולרים במהלך 2013.

חברת הביופרמצבטיקה קמהדע (www.kamada.com), המתמחה פיתוח, ייצור ושיווק תרופות ייחודיות הניתנות בעירוי, בהזרקה או באינהלציה לשימושים מצילי חיים, מודיעה היום על הרחבת ההסכם האסטרטגי עם חברת בקסטר. כפועל יוצא מהרחבת ההסכם, צופה קמהדע כי סך ההכנסות מבקסטר מ 2010 עד 2016 יגדל להיקף מינימאלי של 165 מיליון דולר, בהשוואה להיקף מינימאלי במועד חתימת ההסכם המקורי שעמד על כ- 110 מיליון דולר.

בנוסף מדווחת החברה כי ההפצה על ידי בקסטר של תרופת ה- GlassiaTM המיוצרת על ידי קמהדע תוארך עד 2016 וכי המעבר לשלב תשלום תמלוגים לקמהדע בגין מכירת תרופת ה- Glassia™ המיוצרת על ידי בקסטר צפוי לא לפני 2017. עד למועד זה תמשיך בקסטר לשווק את תרופת ה- Glassia™ שתיוצר על ידי קמהדע, ועל כן, להרחבת ההסכם צפויה להיות השפעה חיובית על הרווחיות של קמהדע בשנים 2015 ו- 2016.

במקביל, מדווחת קמהדע, כי השלימה בהצלחה אבן דרך נוספת בהסכם הרישיון עם בקסטר, ובגינה צפויה החברה לקבל 4.5 מיליוני דולרים השנה.

החברה מאמינה שיש לה את היכולת לספק את הדרישה הגוברת מבקסטר לאורך כל שנות ההסכם וכן לענות על הביקושים הצפויים לתרופת ה-AAT במתן באינהלציה לקראת הכניסה לשוק, הצפויה באירופה ב- 2015 ובארה"ב ב- 2016, בכפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים.

לקמהדע ובקסטר הסכם בלעדי לשיתוף פעולה אסטרטגי בשיווק וייצור תרופת ה- AAT בעירוי זה קרוב לשלוש שנים. לבקסטר ניתנה זכות בלעדית לשיווק וההפצה של ה- Glassia™ בארה"ב, קנדה, אוסטרליה וניו-זילנד וכן רישוי לשימוש בטכנולוגיה של קמהדע, כולל הרשאה לשימוש בידע ובפטנטים של קמהדע כדי לייצר את מוצר ה- Glassia™ במתקני הייצור של בקסטר.

דוד צור, מנכ"ל קמהדע, מציין כי "הרחבת ההסכם מהווה הישג גדול וחשוב עבור קמהדע, שמהווה הבעת אמון ותעודת כבוד. הרחבת ההסכם מוכיחה את טיב הקשרים האסטרטגיים בין החברות ואת העובדה כי קיים ביקוש גובר לתרופת ה- Glassia™ בארה"ב. להערכתנו הקף המכירות בפועל עשוי להיות גדול יותר. בקסטר היא אחת מחברות הביופרמצבטיקה הגדולות בעולם עם מוניטין וניסיון רב בפיתוח ושיווק תרופות וביסוסן כמותגים. יכולות אלו מסייעות מאוד לקמהדע בהמשך שיווקה המוצלח של תרופת ה-Glassia™ ובהיערכות נכונה להמשך מיצוי הפוטנציאל העסקי הרב הטמון במוצר זה. קמהדע עמדה עד היום בכל המחוייבויות שלה בהסכם והשותפות עם בקסטר ממשיכה בכיוון הנכון.

"אנחנו מאמינים שהרחבת ההסכם עם בקסטר מאפשרת לקמהדע להגיע להיקפי מכירות גדולים בשוק האמריקאי תוך הבטחת רמת רווחיות גולמית גבוהה. הצלחה זו מבססת את עצמאותה ואיתנותה הפיננסית של קמהדע ומאפשרת לנו להמשיך את תהליכי הפיתוח והקידום של תרופות נוספות שלנו והבאתן לשוק, בדגש על מוצר הדור הבא, ה-AAT באינהלציה, שתוצאות הניסוי הפיבוטאלי בו צפויות להתפרסם כבר בתחילת 2014 וכן את מוצר החברה לטיפול במחלת סוכרת הנעורים, שעשוי להוות פריצת דרך בתחום".

קמהדע צפויה לסיים עוד ב-2013 את הניסוי הקליני הפיבוטלי הרב מרכזי שלב 2-3 באירופה של תרופת ה-AAT באינהלציה ותפרסם את תוצאותיו הסופיות בתחילת 2014. כמו כן, החברה צפויה להתחיל בניסוי קליני שלב 2 במוצר זה בארה"ב במהלך המחצית השנייה של 2013. במקביל, החברה נערכת להתחלת ניסוי קליני שלב 2 או שלב 2-3 עוד השנה לטיפול בחולים שאובחנו לראשונה בסוכרת נעורים באמצעות ה- AAT, לאחר שסיימה כבר בהצלחה את הניסוי הקליני שלב 1-2 להתויה זו.

קמהדע אף דיווחה לאחרונה כי החל הטיפול בניסוי הקליני שלב 2-3, אותו היא מבצעת בארה"ב במסגרת הסכם אסטרטגי עם חברת התרופות הבינלאומיות קדריון (Kedrion) במוצר החיסון הפאסיבי לטיפול במחלת הכלבת בבני אדם, ה-KamRAB, פרי פיתוחה של החברה. קדריון תפיץ את התרופה בארה"ב בכפוף לקבלת אישור ה-FDA לשיווק התרופה.

לפרטים נוספים:

ערן גבאי

סמנכ"ל ומנהל תקשורת עסקית

גלברט-כהנא קשרי משקיעים

054-2467378

מידע צופה פני עתיד

הודעה זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, אשר התממשותו אינה וודאית ואינה מצוייה בשליטת החברה בלבד. לפיכך, אין כל וודאות כי הערכות החברה באשר להיקפי ההכנסות והרווחיות הצפויים, ייצור בהתאם לביקושים, מועד תחילת ייצור ה- Glassia™ במפעל בקסטר, מועדי תחילת הניסויים הקליניים המתוכננים, עצם קבלתם ומועדי קבלתם של האישורים הרגולטוריים השונים, מועדי הכניסה לשוק והיקף ההכנסות הצפוי ממכירות המוצרים, שהובאו בהודעה זו יתממשו, וזאת, בין היתר, בשל תלותן בגורמים שונים כפי שפורטו בפרק גורמי הסיכון להם חשופה החברה, במסגרת הדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2012, מיום 10 במרץ, 2013 (אסמכתא: 2013-01-000265) ובכללם גורמי סיכון הקשורים לשינויים בסביבה הכלכלית והעסקית בישראל ובחו"ל, תחרותיות בענף וביקושים למוצרי החברה, שינויים בדרישות הרגולטוריות ועמידה בדרישות הרגולטוריות וגורמים שונים המשפיעים על הייצור.

על קמהדע

קמהדע מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק תרופות ייחודיות הניתנות בעירוי, בהזרקה או באינהלציה לשימושים מצילי חיים ובמצבי חירום רפואיים. החברה מייצרת כ-10 תרופות המשווקות בכ-15 מדינות בעולם, ועושה שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, מוגנת פטנט, לטיהור והפרדת חלבונים. בנוסף, לקמהדע רשימת מוצרים ייחודית הכוללת מוצרים בניסויים קליניים בשלבים מתקדמים. בהמשך לפיתוח ה- GLASSIA™, שאושרה ע"י ה- FDA ומשווקת בארה"ב באופן בלעדי על ידי חברת בקסטר, קמהדע מפתחת את מוצר ה"דור הבא", מוצר ה- AAT הניתן באינהלציה, ונמצאת כעת בעיצומו של ניסוי קליני שלב 2-3 עם מוצר זה עבור ההתוויה של מחלת החסר הגנטי באלפא 1 אנטיטריפסין, הידועה גם כמחלת האמפיזמה התורשתית. כמו כן, קמהדע סיימה בהצלחה ניסוי קליני שלב 1-2 לטיפול בסוכרת נעורים במוצר האלפא 1 בעירוי ונערכת כעת לניסוי קליני מתקדם בתרופה זו.