Investors & Media
News
9 Dec. 2012

חברת קמהדע בוחנת אפשרות להנפקה לציבור של מניות החברה בארה"ב

חברת קמהדע מתכבדת לדווח בזאת כי היא בוחנת אפשרות להנפקה לציבור של מניות החברה בארה"ב ולרישומן בבורסה בארה"ב.
נכון למועד דיווח זה טרם נתקבלה החלטה במוסדות החברה בדבר התנאים הבסיסיים של הנפקה אפשרית כאמור ואין כל ודאות באשר להוצאתה לפועל.

על קמהדע
קמהדע, מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק תרופות ייחודיות הניתנות בעירוי, בהזרקה או באינהלציה לשימושים מצילי חיים ובמצבי חירום רפואיים. החברה מייצרת כ 10 תרופות המשווקות בכ 11 מדינות בעולם, ועושה שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, מוגנת פטנט, לטיהור והפרדת חלבונים. לקמהדע רשימת מוצרים ייחודית הכוללת מוצרים בניסויים קליניים בשלבים
מתקדמים.

בהמשך לפיתוח ה – GLASSIA , שאושרה ע"י ה – FDA ומשווקת בלעדית בארה"ב על ידי חברת בקסטר, קמהדע מפתחת את מוצר ה"דור הבא", מוצר ה – AAT הניתן באינהלציה, ונמצאת כעת בעיצומו של ניסוי קליני שלב 1-3 עם מוצר זה עבור ההתוויה של מחלת החוסר הגנטי באלפא 1 אנטיטריפסין, הידועה גם כמחלת האמפיזמה התורשתית. כמו כן, קמהדע נמצאת בעיצומו של ניסוי קליני שלב 1-2 לטיפול בסוכרת נעורים במוצר האלפא 1 בעירוי ונערכת לניסוי קליני שלב 2-3 בארה"ב בתרופה כנגד כלבת במסגרת שיתוף הפעולה עם חברת התרופות קדריון.

אינפורמציה נוספת זמינה באתר קמהדע: www.kamada.com