Investors & Media
News
23 Oct. 2013

הודעה על מועד פרסום דו"חות רבעוניים ושיחת ועידה

חברת קמהדע תפרסם את תוצאותיה הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2013, ביום שלישי ה – 29/10/13.

באותו היום בשעה 14:30, תקיים הנהלת החברה שיחת ועידה לסקירת הדוחות הכספיים.

טלפון להאזנה: 1-809-315-362 הקוד לשיחה הוא: 87555865

ניתן גם להאזין באתר החברה: www.kamada.com.

גופים המעוניינים להיפגש עם הנהלת החברה מוזמנים ליצור קשר עם משה ליבוביץ':

Moshel@gk-biz.com

טל' 03-6070585