קמהדע תשתתף בכנס H. C. Wainwright Global Biotechnology