קמהדע תשתתף בכנס EASL 2019

בכנס EASL המספק פלטפורמה שנתית ישתתפו מעל 4,000 חברים מכל רחבי העולם, בכנס ישתתפו 11,000 מומחים לכבד וידונו במחקרים האחרונים והמעודכנים ביותר בנוגע לכבד. בכנס יועלו ניסויים קליניים בינלאומיים רבים וכן שיתופי פעולה בנוגע למחקר הכבד לטובת חולים בכל רחבי העולם.