קמהדע תשתתף בכנס רפואת מטיילים (NECTM7)

הכנס NECTM7 יעסוק בנושא  הרב-תחומי של בריאות הנסיעות החל מהידע הבסיסי ועד למחקר העדכני ביותר, בכנס ישתתפו אחיות, רופאים, אקדמאים וסטודנטים.