קמהדע תשתתף בכנס הישראלי למחלות נדירות

הכנס הישראלי למחלות נדירות עוסק במחלות נדירות מתחומי רפואה שונים, כמחלות אוטואינפלמטוריות, יתר לחץ דם ריאתי, מחלת גושה, תסמונת חסר בפקטור 13 ו-Basal Cell Carcinoma ) BCC ) מתקדמת.
במסגרת הכנס ישנה התייחסות לדרכי האבחון – המהוות לא פעם אתגר בפני עצמו – והטיפול בהן, תוך הצגת החידושים וההתפתחויות האחרונים.