קמהדע תשתתף בכנס החצי שנתי של החברה לחקר הכבד

Management of Cirrhosis :כנס חצי שנתי בנושא