קמהדע תשתתף בכנס האביב BIO-EUROPE

בכנס יפגשו חברות רבות מתחום הביוטכנולוגיה, הפארמה והפיננסים על מנת ליצור מפגשים מהותיים עם מקבלי החלטות מרכזיים בשלושה ימים של פגישות משותפות.