קמהדע תשתתף בכנס ביומד לשוק ההון

קמהדע תתן הרצאה בכנס הביומד בבורסה לניירות ערך בתל אביב.