קמהדע תקיים שיחת ועידה למשקיעים אודות תוצאות רבעון 3, 2016