קמהדע תקיים שיחת ועידה למשקיעים אודות תוצאות רבעון 4, 2018