קמהדע תערוך אסיפה שנתית של בעלי המניות ביום 30 באוגוסט, 2016