קמהדע תיקח חלק בכינוס הבינלאומי בפריס לטכנולוגיות וטיפולים מתקדמים למחלת הסוכרת