Investors & Media
News
6 May. 2013

קמהדע מפרסמת את תוצאות הרבעון הראשון של 2013

הכנסות קמהדע – 12.6 מיליון דולר;

הרווחיות הגולמית במגזר התעשייתי הכולל את מכירות

תרופת ה-GLASSIA גדלה ל-43% מסך ההכנסות

קמהדע שבה ומאשררת את צפי ההכנסות ל-2013 בהיקף של 74 מיליון דולר

צפויה להשלים את הניסוי הקליני באירופה במוצר הדור הבא של תרופת ה-AAT באינהלציה עוד השנה ולפרסם את תוצאותיו בתחילת 2014

צפויה להתחיל במחצית השניה של 2013 בניסוי קליני שלב 2 בארה"ב במוצר באינהלציה וכן בניסוי קליני שלב 2 או שלב 2-3 במוצר לטיפול בסוכרת הנעורים

חברת הביופרמצבטיקה קמהדע (www.kamada.com), המפתחת, מייצרת, משווקת ומוכרת תרופות ייחודיות להצלת חיים, מודיעה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2013. הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2013 היו 12.6 מיליון דולר. בהמשך לדיווח קודם בדבר עיתוי ההזמנות לאספקה של ה-GLASSIA מהשותפה בקסטר ולוחות הזמנים העדכניים של קמהדע לקבלת אישור הגדלת התפוקות בתהליכי הייצור במהלך המחצית השנייה של 2013, קמהדע צופה שההכנסות מבקסטר יוכרו בעיקר במחצית השנייה של 2013 ולכן החברה שבה ומאשררת את צפי ההכנסות לשנת 2013 כפי שנמסר בעבר, והוא יעמוד על כ-74 מיליון דולר, תוך המשך צמיחה במגזר התעשייתי להכנסות של כ-54 מיליון דולר.

בהתאם לאסטרטגיית החברה ולתוכנית העבודה לשנת 2013, צמח ברבעון הראשון של 2013 שיעור הרווח הגולמי של החברה, כמו גם שיעור הרווח הגולמי של פעילות המגזר התעשייתי הן בהשוואה לשיעורם ברבעון המקביל אשתקד והן בהשוואה לשיעורם בשנת 2012. שיעור הרווח הגולמי של המגזר התעשייתי הגיע ברבעון הראשון של 2013 לכ-43% מסך הכנסות הפעילות ושיעור הרווח הגולמי של כלל פעילות קמהדע ברבעון הראשון של 2013 הגיע לכ-33%. שיפור זה ברווח הגולמי הושג בין השאר הודות להכנסות מהסכם ההפצה עם קייסי שנחתם לאחר הרבעון הראשון של 2012, באוגוסט 2012. מכירות המגזר התעשייתי ליצוא בקמהדע הסתכמו ברבעון הראשון בכ-8 מיליון דולר, כ-65% מסך הכנסות החברה בהשוואה לכ-64% ברבעון המקביל אשתקד.

בתחום ההפצה חל גידול בשיעור הרווח הגולמי, אשר נבע מגידול במכירות מוצרים ברווחיות גבוהה יותר לעומת הקיטון במכירות מוצרי ה-IVIG ואשר תואם את תוכניות החברה להרחיב את פעילות המגזר התעשייתי על חשבון חלקו של תחום ההפצה, שהינו בעל רווחיות נמוכה יותר. ברבעון הראשון של 2013 היווה מגזר ההפצה כ-35% מסך מכירות החברה.

הוצאות המו"פ של החברה ברבעון הראשון של 2013 היו גבוהות מההוצאות ברבעון האחרון של 2012 ובדומה לרבעון המקביל אשתקד וכללו הוצאות בגין הניסויים הקליניים ובגין הקצאת מתקן הייצור לצרכי מחקר ופיתוח.

הוצאות השיווק והנהלה וכלליות שמרו על אותה רמה כמו ברבעונים הקודמים.

קמהדע מדווחת על הפסד תפעולי של כ-1.3 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2013 בהשוואה להפסד תפעולי של כ-0.4 מיליון דולר ברבעון המקביל.

קמהדע צפויה לסיים עוד ב-2013 את הניסוי הקליני הפיבוטלי הרב מרכזי שלב 2-3 באירופה של תרופת ה-AAT באינהלציה ותפרסם את תוצאותיו הסופיות בתחילת 2014. כמו כן, החברה צפויה להתחיל בניסוי קליני שלב 2 במוצר זה בארה"ב במהלך המחצית השנייה של 2013. במקביל, החברה נערכת להתחלת ניסוי קליני שלב 2 או שלב 2-3 עוד השנה לטיפול בחולים שאובחנו לראשונה בסוכרת נעורים באמצעות מוצר ה-D1-AAT, שסיים בהצלחה את הניסוי הקליני שלב 1-2.

קמהדע מדווחת כי לאחרונה החל הטיפול בניסוי הקליני שלב 2-3 שמבצעת החברה בארה"ב במסגרת הסכם אסטרטגי עם חברת התרופות הבינלאומיות קדריון (Kedrion) במוצר החיסון הפאסיבי לטיפול במחלת הכלבת בבני אדם, ה-KamRAB, פרי פיתוחה של החברה. קדריון תהיה המפיצה של התרופה בארה"ב בכפוף לקבלת אישור ה-FDA לשיווק התרופה.

דוד צור, מנכ"ל קמהדע, מציין כי "אנו ממשיכים לקדם ולפעול ליישומה המוצלח של התוכנית האסטרטגית שלנו, הכוללת המשך צמיחה מהירה במכירות המגזר התעשייתי, בהתבסס בעיקר על מכירת מוצר ה-AAT בעירוי בארה"ב ובשווקים נוספים בעולם ובטווח הבינוני באינהלציה באירופה, בארה"ב ובשווקים נוספים, תוך שיפור הרווחיות של החברה. הרבעון הראשון של 2013 ממשיך את המגמה הזו, ואנו מאמינים ביכולתנו לעמוד ביעד המכירות ל 2013 המושתת בין השאר על צבר ההזמנות המחייב מהשותפה בקסטר למחצית השנייה של 2013".

"בצד הקליני מתכוונת קמהדע להשלים עוד השנה את הניסוי הקליני שלב 2-3, הנערך באירופה ובקנדה, של תרופת ה-AAT באינהלציה, מוצר הדגל שלנו, ולהתחיל בניסוי קליני שלב 2 בארה"ב שעשוי אף לשמש כניסוי פיבוטאלי לצורך רישום התרופה גם בארה"ב, בכפוף כמובן להצלחת הניסוי באירופה ולאישור ה-FDA. בשיתוף פעולה עם השותפים האסטרטגיים מחברת Chiesi התחלנו בהכנות לכניסה לשוק ובכפוף להצלחת הניסוי וקבלת אישורים להחזרים ביטוחיים, אנו מעריכים כי היקף המכירות של המוצר באירופה במהלך תקופת ההסכם עם Chiesi עשוי להגיע למאות מיליוני דולרים".

"בתחום סוכרת הנעורים אנו נחושים להמשיך ולהתקדם עוד השנה לניסוי קליני מתקדם ולהוכיח את יעילות חלבון ה-AAT ביכולתו לעכב את התפתחות המחלה ולעצור את הרס התאים המפרישים אינסולין המצויים בלבלב. במקביל, ממשיכה קמהדע לבחון התוויות נוספות לטיפול באמצעות מוצרים הכוללים את חלבון ה-AAT שלנו".

אינפורמציה נוספת זמינה באתר קמהדע, www.kamada.com

לפרטים נוספים:
ערן גבאי
סמנכ"ל ומנהל תקשורת עסקית
גלברט-כהנא קשרי משקיעים
054-2467378