קמהדע » אודות קמהדע » אחריות חברתית

אחריות חברתית

קמהדע, כחברה פרמצבטית מובילה, מייחסת חשיבות גדולה לתמיכה וקידום האחריות החברתית: קמהדע פועלת על פי  ערכי איכות ומצוינות, כולל הצלת חיים, איכות חיים, בריאות ותרומה לקהילה.
קמהדע רואה את עצמה כחלק בלתי נפרד מהקהילה שבה היא פועלת ולכן  מקדישה משאבים נכבדים לסיוע  לארגונים ועמותות, מתוך רצון לתרום לרווחת הקהילה והפרט, כמו גם למען קדמה חברתית.
קמהדע שואפת, בתרומתה לקהילה, למצות את יכולותיה ויתרונותיה היחסיים ופועלת במספר מוקדי תרומה, שעיקרם  תמיכה בהמשך פעילויות של עמותות ואיגודים המקדמים חינוך למדעים והמסייעים ותומכים באוכלוסיות נזקקות עם צרכים מיוחדים.

אנו מאמינים כי תרומה קטנה  עושה הבדל גדול.

אחריות סביבתית
עבור הנהלת קמהדע וצוות העובדים, איכות, בטיחות והגנה סביבתית מהוות דרך חיים.
קמהדע עומדת בתקנות הסביבתיות המחמירות ביותר שנקבעו על ידי הרשויות, לרבות משרד הבריאות בישראל והמשרד הישראלי להגנת הסביבה. עובדי החברה  מחויבים  לעמידה בעקרונות GMP המחמירים תוך שמירה על ערכי החברה   מצוינות באיכות, בטיחות תעסוקתית , שמירה על הנוף, הטבע והערכים הסביבתיים.
אנו בקמהדע דואגים לצמצום תוצרי הלוואי כגון: הפחתת זיהום אוויר, טיפול בשפכים, מזעור כמויות הפסולת תוך הקפדה  על ניהול בדיקות איכות תכופות של חומרי הפסולת שלנו ויישום טכנולוגיות מתקדמות לטיפול ביולוגי בחומרים אלה בהתאם לתקנות המחמירות ביותר.
אנו מייחסים חשיבות רבה  להקניית ערכים סביבתיים גם בתרבות הארגונית שלנו ופועלים להטמעת הנושא בקרב ההנהלה וצוות העובדים.