כל המידע הנוגע לתרופות מרשם באתר זה מיועד אך ורק לרופאים/ות, רוקחים/ות או אחים/ות בעלי/ות הסמכה לעסוק במקצועם/ן בישראל.

כל העושה שימוש במידע זה, עושה זאת על אחריותו/ה המלאה והבלעדית ולא תהיה לו/ה כל טענה, דרישה, או תביעה מכל סוג שהוא כלפי חברת קמהדע בע"מ ו/או מי מטעמה.


  
קמהדע » מוצרים » אימונוגלובולינים » ZUTECTRA

ZUTECTRA

התוויה:

Zutectra מיועדת למניעת הידבקות חוזרת במבוגרים, 6 חודשים לפחות אחרי השתלת כבד, בשל אי ספיקת כבד על רקע HBV

חומר פעיל: אימונוגלובולין ממקור הומאני לוירוס Hepatitis- B
חוזק: 500IU/ml
נפח: 1ml
צורת מתן: מזרק מוכן להזרקה תת עורית