כל המידע הנוגע לתרופות מרשם באתר זה מיועד אך ורק לרופאים/ות, רוקחים/ות או אחים/ות בעלי/ות הסמכה לעסוק במקצועם/ן בישראל.

כל העושה שימוש במידע זה, עושה זאת על אחריותו/ה המלאה והבלעדית ולא תהיה לו/ה כל טענה, דרישה, או תביעה מכל סוג שהוא כלפי חברת קמהדע בע"מ ו/או מי מטעמה.


  
קמהדע » מוצרים » רפואת חירום » הפרין לשטיפה (LOCK FLUSH)

הפרין לשטיפה (LOCK FLUSH)

התוויה:

שטיפה של קטטרים והתקנים תוך ורידיים

חומר פעיל: הפרין סודיום
חוזק: 10U/ml, 100U/ml
נפח: 10 מ"ל
צורת מתן: תמיסה מוכנה לשימוש