כל המידע הנוגע לתרופות מרשם באתר זה מיועד אך ורק לרופאים/ות, רוקחים/ות או אחים/ות בעלי/ות הסמכה לעסוק במקצועם/ן בישראל.

כל העושה שימוש במידע זה, עושה זאת על אחריותו/ה המלאה והבלעדית ולא תהיה לו/ה כל טענה, דרישה, או תביעה מכל סוג שהוא כלפי חברת קמהדע בע"מ ו/או מי מטעמה.


  
קמהדע » מוצרים » אימונוגלובולינים » VARITECT

VARITECT

התוויה:

 1. מניעת הידבקות לאחר חשיפה לנגיף וריצלה זוסטר המיועד עבור:
* חולים שטרם פיתחו הגנה חיסונית או שפעילות המערכת החיסונית שלהם מדוכאת
* תינוקות NEW BORN שאימם חלתה באבעבועות רוח בתקופה שבין יומיים לפני הלידה לחמישה ימים לאחריה.
* פגים הנדרשים לטיפול בבית החולים, שלאימם היסטוריה שלילית של וריצלה,.
* פגים קטנים מ-28 שבועות או השוקלים פחות מ 1 ק"ג.
2.  טיפול מסייע במצבים חמורים של הידבקות בוריצלה זוסטר בתינוקות או חולים עם מע' חיסונית ירודה.
 

חומר פעיל: אימונוגלובולין וריצלה זוסטר ממקור הומאני
חוזק: 25IU/ml
נפח: 5ml, 20ml, 50ml
צורת מתן: תמיסה מוכנה להזרקה תוך ורידית

 

תמונת מוצר