כל המידע הנוגע לתרופות מרשם באתר זה מיועד אך ורק לרופאים/ות, רוקחים/ות או אחים/ות בעלי/ות הסמכה לעסוק במקצועם/ן בישראל.

כל העושה שימוש במידע זה, עושה זאת על אחריותו/ה המלאה והבלעדית ולא תהיה לו/ה כל טענה, דרישה, או תביעה מכל סוג שהוא כלפי חברת קמהדע בע"מ ו/או מי מטעמה.


  
קמהדע » מוצרים » אימונוגלובולינים » MEGALOTECT

MEGALOTECT

התוויה:

מניעת הביטוי הקליני של זיהום מ CMV (CytoMegaloVirus), בחולים שעברו דיכוי של המערכת החיסונית, במיוחד חולים לאחר השתלה.

חומר פעיל: אימונוגלובולין ממקור הומאני לנגיף CMV
חוזק: 50IU/ml
נפח: 10ml, 20ml, 50ml
צורת מתן: תמיסה מוכנה להזרקה תוך ורידית