כל המידע הנוגע לתרופות מרשם באתר זה מיועד אך ורק לרופאים/ות, רוקחים/ות או אחים/ות בעלי/ות הסמכה לעסוק במקצועם/ן בישראל.

כל העושה שימוש במידע זה, עושה זאת על אחריותו/ה המלאה והבלעדית ולא תהיה לו/ה כל טענה, דרישה, או תביעה מכל סוג שהוא כלפי חברת קמהדע בע"מ ו/או מי מטעמה.


  
קמהדע » מוצרים » אימונוגלובולינים » HEPATECT CP

HEPATECT CP

התוויה:
  • מניעת הידבקות חוזרת במושתלי כבד עם אנטיגן לוירוס Hepatitis-B
  • מניעת הידבקות בוירוס Hepatits- B במבוגרים וילדים מגיל שנתיים, אשר לא חוסנו או לא חוסנו כראוי ונמצאים בסיכון להידבקות בעקבות חשיפה לוירוס. אימונוגלובולין לוירוס Hepatitis- B  צריך להינתן בצירוף חיסון אקטיבי.
  • מניעת וירוס Hepatitis-B בתינוקות לאימהות הנושאות את הנגיף.
חומר פעיל: אימונוגלובולין ממקור הומאני לוירוס Hepatitis- B
חוזק: 50IU/ml
נפח: 2ml, 10ml, 40ml
צורת מתן: תמיסה לאינפוזיה לשימוש תוך ורידי

 

תמונת מוצר