כל המידע הנוגע לתרופות מרשם באתר זה מיועד אך ורק לרופאים/ות, רוקחים/ות או אחים/ות בעלי/ות הסמכה לעסוק במקצועם/ן בישראל.

כל העושה שימוש במידע זה, עושה זאת על אחריותו/ה המלאה והבלעדית ולא תהיה לו/ה כל טענה, דרישה, או תביעה מכל סוג שהוא כלפי חברת קמהדע בע"מ ו/או מי מטעמה.


  
קמהדע » מוצרים » אימונוגלובולינים » IVIG 5%

IVIG 5%

התוויה:

טיפול אוגמנטציה בעירוי בתסמונות כשל חיסוני ראשוני ומשני.

חומר פעיל: גמא-גלובולינים (IgG) ממקור הומאני
חוזק: 1gr, 2.5gr, 5gr, 10gr
צורת מתן: תמיסה מוכנה לעירוי