כל המידע הנוגע לתרופות מרשם באתר זה מיועד אך ורק לרופאים/ות, רוקחים/ות או אחים/ות בעלי/ות הסמכה לעסוק במקצועם/ן בישראל.

כל העושה שימוש במידע זה, עושה זאת על אחריותו/ה המלאה והבלעדית ולא תהיה לו/ה כל טענה, דרישה, או תביעה מכל סוג שהוא כלפי חברת קמהדע בע"מ ו/או מי מטעמה.


  
קמהדע » מוצרים » אימונוגלובולינים » KAMRHO (D) IV

KAMRHO (D) IV

התוויה:
  • מניעת תגובה חיסונית אצל נשים הרות בעלות Rh שלילי
  • טיפול בחולי ITP כרוני או אקוטי
  • טיפול ב  ITP משני לזיהום ב HIV במצבים קליניים הדורשים העלאה של ספירת הטסיות, על מנת למנוע דימום מוגבר
חומר פעיל: אימונוגלובולין Rho-D ממקור הומאני
חוזק: 1500 IU (300mcg)
נפח: 2ml
צורת מתן: תמיסה מוכנה להזרקה תוך ורידית

 

תמונת מוצר