כל המידע הנוגע לתרופות מרשם באתר זה מיועד אך ורק לרופאים/ות, רוקחים/ות או אחים/ות בעלי/ות הסמכה לעסוק במקצועם/ן בישראל.

כל העושה שימוש במידע זה, עושה זאת על אחריותו/ה המלאה והבלעדית ולא תהיה לו/ה כל טענה, דרישה, או תביעה מכל סוג שהוא כלפי חברת קמהדע בע"מ ו/או מי מטעמה.


  
קמהדע » מוצרים » אימונוגלובולינים » KAMRHO (D) IM

KAMRHO (D) IM

התוויה:

מניעת תגובה חיסונית אצל נשים הרות בעלות Rh שלילי הנושאות עובר בעל Rh חיובי או עובר עם סוג דם שאינו ידוע.

חומר פעיל: (אימונוגלובולין Rho D) ממקור הומאני
חוזק: 1500( IU 300mcg)
נפח: 2ml
צורת מתן: תמיסה מוכנה להזרקה תוך שרירית

 

תמונת מוצר