כל המידע הנוגע לתרופות מרשם באתר זה מיועד אך ורק לרופאים/ות, רוקחים/ות או אחים/ות בעלי/ות הסמכה לעסוק במקצועם/ן בישראל.

כל העושה שימוש במידע זה, עושה זאת על אחריותו/ה המלאה והבלעדית ולא תהיה לו/ה כל טענה, דרישה, או תביעה מכל סוג שהוא כלפי חברת קמהדע בע"מ ו/או מי מטעמה.


  
קמהדע » מוצרים » אימונוגלובולינים » KAMRAB

KAMRAB

התוויה:

חיסון סביל חולף כנגד כלבת, לאחר חשיפה/מגע עם חיה נגועה או חשודה כנגועה בנגיף

חומר פעיל: אימונוגלובולין ממקור הומני לנגיף הכלבת
חוזק: 150IU/ml
נפח: 2ml, 5ml, 10ml
צורת מתן: תמיסה מוכנה להזרקה תוך שרירית

 

תמונת מוצר