כל המידע הנוגע לתרופות מרשם באתר זה מיועד אך ורק לרופאים/ות, רוקחים/ות או אחים/ות בעלי/ות הסמכה לעסוק במקצועם/ן בישראל.

כל העושה שימוש במידע זה, עושה זאת על אחריותו/ה המלאה והבלעדית ולא תהיה לו/ה כל טענה, דרישה, או תביעה מכל סוג שהוא כלפי חברת קמהדע בע"מ ו/או מי מטעמה.


  
קמהדע » מוצרים » רפואת חירום

רפואת חירום

הפרין 5,000 יחב"ל
מרכיב פעיל: הפרין סודיום
התוויה רפואית:

Treatment of thrombo-embolic disorders as deep vein thrombosis, acute arterial embolism or thrombosis, thrombophlebitis, pulmonary embolism , fat embolism. Prophylaxis of deep vein thrombosis and thromboembolic events.

קרא עוד

הפרין לשטיפה (Lock Flush)
מרכיב פעיל: הפרין סודיום
התוויה רפואית:

שטיפה של קטטרים והתקנים תוך ורידיים

קרא עוד

קמקאין 0.5%
מרכיב פעיל: בופיווקאין הידרוכלוריד
התוויה רפואית:

* הרדמה ואלחוש מקומיים בניתוחים, לידות, פרוצדורות דיאגנוסטיות וטיפוליות.
* הרדמה ספינאלית בניתוחים
 

קרא עוד