כל המידע הנוגע לתרופות מרשם באתר זה מיועד אך ורק לרופאים/ות, רוקחים/ות או אחים/ות בעלי/ות הסמכה לעסוק במקצועם/ן בישראל.

כל העושה שימוש במידע זה, עושה זאת על אחריותו/ה המלאה והבלעדית ולא תהיה לו/ה כל טענה, דרישה, או תביעה מכל סוג שהוא כלפי חברת קמהדע בע"מ ו/או מי מטעמה.


  
קמהדע » מוצרים » מחלות ריאה

מחלות ריאה

אלפא-1 אנטיטריפסין (AAT) למתן בעירוי
מרכיב פעיל: חלבון אלפא-1 אנטיטריפסין ממקור הומאני
התוויה רפואית:

טיפול אוגמנטציה בחולי אמפיזמה בעלי חסר מולד בחלבון אלפא-1 אנטיטריפסין.

קרא עוד

BRAMITOB
מרכיב פעיל: טוברמיצין
התוויה רפואית:

טיפול בחולי סיסטיק פיברוזיס עם זיהום ריאתי כרוני הנגרם על ידי חיידק פסאודומונס אורוגינזה, מגיל 6 ומעלה

קרא עוד

FOSTER
מרכיב פעיל: Beclometasone dipropionate, formoterol fumarate
התוויה רפואית:

פוסטר מיועדת לטיפול באסתמה, כאשר השימוש בתכשיר משולב (קורטיקוסטרואיד וביתא-2 אגוניסט 
בעל פעילות ממושכת, בשאיפה) הינו מתאים: 

  • למטופלים שאינם מאוזנים כראוי במשאפים עם קורטיקוסטרואידים ובמשאפי ביתא-2 אגוניסט בעלי פעילות קצרת טווח, למתן על פי הצורך. או 
  • למטופלים שכבר מאוזנים כראוי בטיפול משולב במשאפי קורטיקוסטרואידים וביתא-2 אגוניסט בעל פעילות ארוכת טווח. 

קרא עוד