כל המידע הנוגע לתרופות מרשם באתר זה מיועד אך ורק לרופאים/ות, רוקחים/ות או אחים/ות בעלי/ות הסמכה לעסוק במקצועם/ן בישראל.

כל העושה שימוש במידע זה, עושה זאת על אחריותו/ה המלאה והבלעדית ולא תהיה לו/ה כל טענה, דרישה, או תביעה מכל סוג שהוא כלפי חברת קמהדע בע"מ ו/או מי מטעמה.


  
קמהדע » מוצרים » חיסונים

חיסונים

IXIARO
מרכיב פעיל:
התוויה רפואית:

חיסון פעיל כנגד וירוס דלקת מוח יפנית, לתינוקות, ילדים ומבוגרים מעל גיל חודשיים.

קרא עוד