כל המידע הנוגע לתרופות מרשם באתר זה מיועד אך ורק לרופאים/ות, רוקחים/ות או אחים/ות בעלי/ות הסמכה לעסוק במקצועם/ן בישראל.

כל העושה שימוש במידע זה, עושה זאת על אחריותו/ה המלאה והבלעדית ולא תהיה לו/ה כל טענה, דרישה, או תביעה מכל סוג שהוא כלפי חברת קמהדע בע"מ ו/או מי מטעמה.


  
קמהדע » מוצרים » המופיליה ומחלות קרישה

המופיליה ומחלות קרישה

פקטור VIII
מרכיב פעיל: פקטור קרישה VIII ממקור הומאני
התוויה רפואית:

טיפול ומניעה של דימומים בחולי המופיליה A  (חסר מולד בפקטור VIII)

קרא עוד

פקטור IX
מרכיב פעיל: פקטור קרישה IX ממקור הומאני
התוויה רפואית:

טיפול בדימומים ושמירה על רמות פקטור IX בחולים המאובחנים בהמופיליה B 

קרא עוד