קמהדע » קשרי משקיעים » כיסוי אנליסטים

כיסוי אנליסטים

חברה אנליסט
כלל פיננסים      ד"ר יואב קידר
לידר שוקי הון סבינה פודבל
H.C. Wainwright & Co. Andrew S. Fein
                Jefferies Raj Denhoy       
   
  .